"სახელმწიფო გადატრიალების შემთხვევაში, ევროპის კარი საქართველოს დიდხანს ჩაეკეტება" - კვირის პალიტრა

"სახელმწიფო გადატრიალების შემთხვევაში, ევროპის კარი საქართველოს დიდხანს ჩაეკეტება"

"ტა­ბუ­ლას" დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი თა­მარ ჩერ­გო­ლე­იშ­ვი­ლი საკუთარი ფეისბუქის გვერ­დზე მო­რიგ პოსტს აქ­ვეყ­ნებს.

"ევ­რო­პის­კენ სი­ა­რუ­ლი და სა­ხელ­მწი­ფო გა­დატ­რი­ა­ლე­ბა ერ­თმა­ნეთს გა­მო­რი­ცხავს.

სა­ხელ­მწი­ფო გა­დატ­რი­ა­ლე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, ევ­რო­პის კარი სა­ქარ­თვე­ლოს დიდ­ხანს ჩა­ე­კე­ტე­ბა.

ამი­ტომ ნუ ეწყი­ნე­ბა ვა­შა­ძის ტრო­ი­კას, რომ სი­ყალ­ბედ მი­ვიჩ­ნევთ მათ გან­ცხა­დე­ბებს, რომ ევ­რო­პის­კენ სვლის ჟინ­მა უნდა გაგ­ვა­ერ­თი­ა­ნოს კე­ზე­რაშ­ვი­ლის “პრი­სოს­კე­ბის” გარ­შე­მო.

იმ ერ­თო­ბა­ში, რო­მე­ლიც ევ­რო­პის­კენ მი­დის, ქარ­თველ ხალ­ხში და არ­ჩევ­ნებ­ში რწმე­ნა უნდა არ­სე­ბობ­დეს და აკია ბარ­ბა­ქა­ძე არ უნდა ყავ­დეს სპი­კე­რად, რო­მე­ლიც ეთერ-ეთერ და­ი­ა­რე­ბა და არ­ჩევ­ნე­ბის, ანუ ევ­რო­პის­კენ სვლის ერ­თა­დერ­თი ინ­სტრუ­მენ­ტის მნიშ­ვნე­ლო­ბას აუქ­მებს.

ანუ თქვენ ევ­რო­პის­კენ არ მი­დი­ხართ. ძა­ლა­უფ­ლე­ბა გინ­დათ და ხალ­ხს ევ­რო­პით ატყუ­ებთ", - წერს ჩერ­გო­ლე­იშ­ვი­ლი.