"დამაბრალეს, რომ 19 წლის ასაკში მამამთილის საყვარელი ვიყავი და შემდეგ გავიცანი გუგა... ავუვარდი ამის შემდეგ ადვოკატ საძაგლიშვილს" - რა თქვა დაკითხვაზე ნინო ნადირაძემ? - კვირის პალიტრა

"დამაბრალეს, რომ 19 წლის ასაკში მამამთილის საყვარელი ვიყავი და შემდეგ გავიცანი გუგა... ავუვარდი ამის შემდეგ ადვოკატ საძაგლიშვილს" - რა თქვა დაკითხვაზე ნინო ნადირაძემ?

სა­ქა­ლა­ქო სა­სა­მარ­თლო­ში, სა­დაც მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის­თვის სას­ჯე­ლის გა­და­ვა­დე­ბის, ან სას­ჯე­ლის­გან გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით მსჯე­ლო­ბენ, "ვი­ვა­მე­დის" გე­ნე­რა­ლუ­რი დი­რექ­ტო­რი ნინო ნა­დი­რა­ძე იკი­თხე­ბა.

რო­გორც მან და­კი­თხვი­სას აღ­ნიშ­ნა, მას შემ­დეგ, რაც ექ­სპრე­ზი­დენ­ტი მათ კლი­ნი­კა­ში მო­ა­თავ­სეს, მას­ზე ყო­ველ­დღი­უ­რი ზე­წო­ლა ხორ­ცი­ელ­დე­ბა."პირ­ვე­ლი წა­მი­დან, როცა სა­ა­კაშ­ვი­ლი კლი­ნი­კა­ში მო­იყ­ვა­ნეს, მე და­ვი­ბა­რე თა­ნამ­შრომ­ლე­ბი და ავუხ­სე­ნი, რომ მათ მო­უ­წევ­დათ დიდი წნე­ხის ქვეშ მუ­შა­ო­ბა. გან­სა­კუთ­რე­ბით გა­მი­ჭირ­და უმ­ცრო­სი სტა­ფის შერ­ჩე­ვა, რო­მელ­საც ძა­ლი­ან ეში­ნო­და ამ რთულ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში აღ­მო­ჩე­ნის. ეს არ იყო მხო­ლოდ სა­მე­დი­ცი­ნო სა­კი­თხი. ძნე­ლია, როცა 24 სა­ა­თი მიკრო­ფო­ნით გდა­რა­ჯობს ჟურ­ნა­ლის­ტი, როცა სულ ვი­ღაც გწყევ­ლის.

ნუ ჩემ­ზე რა ზე­წო­ლაც ხორ­ცი­ელ­დე­ბო­და, ეს ცალ­კე სა­კი­თხია... ყვე­ლა­ზე სა­მარ­ცხვი­ნო რაც და­მაბ­რა­ლეს იყო, რომ 19 წლის ასაკ­ში მა­მამ­თი­ლის საყ­ვა­რე­ლი ვი­ყა­ვი და შემ­დეგ გა­ვი­ცა­ნი გუგა. ეს სხვა­დას­ხვა გა­მო­ცე­მებ­შიც კი და­წე­რეს. ეს ჩემ­თვის წარ­მო­უდ­გე­ნე­ლი იყო, როცა მე ოჯა­ხი მყავს. მსგავ­სი ტი­პის ზე­წო­ლებ­ზე მივ­დი­ო­დი.

მა­შინ ად­ვო­კა­ტი დიმა სა­ძაგ­ლიშ­ვი­ლი იყო, ჭკუ­ი­დან გა­და­ვე­დი და ტე­ლე­ფო­ნით ავუ­ვარ­დი მას. მი­პა­სუ­ხა, რა ვქნა­თო ჩვენს მომ­ხრე­ებს ვერ გა­ვა­კონ­ტრო­ლებ­თო. ვუ­თხა­რი, აბა მე რო­გორ ვი­მუ­შაო, რო­გორ დავ­ბრუნ­დე ოჯახ­ში და ჩემს მა­მამ­თილს რო­გორ ჩავ­ხე­დო თვა­ლებ­შით­ქო? ჩემს პრო­ფე­სი­ას ეწი­რე­ბა ჩემი ოჯა­ხის სიმ­შვი­დე" - აღ­ნიშ­ნა ნა­დი­რა­ძემ.

ნა­ხეთ ვი­დეო ambebi.ge-ზე