"მსგავსი მასშტაბის კი არა, საქართველოში 5 და 6-ბალიანი მიწისძვრაც სერიოზულ პრობლემებს შექმნიდა" - რა საფრთხეებზე საუბრობს სეისმოლოგი - კვირის პალიტრა

"მსგავსი მასშტაბის კი არა, საქართველოში 5 და 6-ბალიანი მიწისძვრაც სერიოზულ პრობლემებს შექმნიდა" - რა საფრთხეებზე საუბრობს სეისმოლოგი

6 თე­ბერ­ვალს, გვი­ან ღა­მით, თურ­ქეთ­სა და სი­რი­ა­ში და­მან­გრე­ვე­ლი მი­წისძვრა მოხ­და. სე­ის­მო­ლოგ­თა ინ­ფორ­მა­ცი­ით, მი­წისძვრის სიმ­ძლავ­რემ 7.4 მაგ­ნი­ტუ­და შე­ად­გი­ნა. ეპი­ცენ­ტრი თურ­ქე­თის ქა­ლაქ გა­ზი­ან­თე­ფი­დან 33 კმ-ის მო­შო­რე­ბით იყო. მას შემ­დეგ არა­ერ­თი ბიძ­გი გან­მე­ორ­და, დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში კი­დევ ერთი ძლი­ე­რი მი­წიძ­ვრა მოხ­და.

სე­ის­მო­ლო­გი ზუ­რაბ ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლი ამ­ბობს, რომ მომ­ხდა­რი სა­ქარ­თვე­ლო­ზე გავ­ლე­ნას არ მო­ახ­დენს, რად­გან ეპი­ცენ­ტრი ჩვენ­გან შორს მდე­ბა­რე­ობს. თუმ­ცა მისი თქმით, მსგავ­სი მას­შტა­ბის მი­წისძვრას სა­ქარ­თვე­ლოს დიდი ქა­ლა­ქე­ბი ვერ გა­უძ­ლებ­დნენ...

- ბა­ტო­ნო ზუ­რაბ, რამ­დე­ნად მო­სა­ლოდ­ნე­ლი იყო ამ მას­შტა­ბის მი­წისძვრა კონ­კრე­ტულ რე­გი­ო­ნებ­ში?

- მო­სა­ლონ­დე­ლი იყო იმ მხრივ, რომ თურ­ქე­თის სე­ის­მურ რუ­კას თუ და­ხე­დავთ, ეს ზოლი, სა­დაც გამ­თე­ნი­ი­სას მი­წისძვრა მოხ­და, სე­ის­მუ­რად სა­ხი­ფა­თო ზო­ნად არის გა­მო­ყო­ფი­ლი. სე­ის­მუ­რი საფრ­თხის რუ­კა­ზე ეს ორი ზოლი ყვე­ლა­ზე დიდი რის­კის შემ­ცვე­ლად მი­იჩ­ნე­ვა.

- დღეს, სა­ქარ­თვე­ლო­ში ალ­ბათ ყვე­ლა ფიქ­რობს, ჩვენც ხომ არ გვე­მუქ­რე­ბა საფრ­თხე?

- არა, ეს მი­წისძვრა ჩვენ­გან საკ­მა­ოდ შორს მოხ­და, რომ რა­ი­მე გავ­ლე­ნა­ზე ვი­სა­უბ­როთ. გლო­ბა­ლუ­რად რომ შევ­ხე­დოთ ერ­თი­ა­ნი რე­გი­ო­ნია და ამ დროს არა­ბე­თი ეჯა­ხე­ბა ევ­რა­ზი­ას. თურ­ქე­თი, ირა­ნი, კავ­კა­სია კი ერთ ზო­ნა­შია. ერ­თსაც გე­ტყვით, კონ­კრე­ტუ­ლად ასე­თი ძლი­ე­რი მი­წისძვრა კავ­კა­სი­ა­ში არ მომ­ხდა­რა. იგი­ვე 1939 წლის თურ­ქე­თის მი­წისძვრა რომ გა­ვიხ­სე­ნოთ. ჩვენს რე­გი­ონს ოდ­ნავ ნაკ­ლე­ბი სე­ის­მუ­რო­ბა აქვს, მაგ­რამ შეგ­ვიძ­ლია სპი­ტა­კის მი­წისძვრის ამ­ბა­ვი გა­ვიხ­სე­ნოთ, 1991 წელს მომ­ხდა­რი რა­ჭის მი­წისძვრა, იგი­ვე სი­დი­დის იყო რაც სპი­ტა­კის შემ­თხვე­ვა­ში. წაიკითხე სტატია სრულად