რუსეთში ლია ახეჯაკოვას თეატრის სცენიდან აძევებენ - "ვზივარ და ვტირი" - კვირის პალიტრა

რუსეთში ლია ახეჯაკოვას თეატრის სცენიდან აძევებენ - "ვზივარ და ვტირი"

რუ­სეთ­ში, თე­ატრ "სავ­რე­მენ­ნიკ­ში" ლე­გენ­და­რუ­ლი მსა­ხი­ო­ბის, ლია ახე­ჯა­კო­ვას მო­ნა­წი­ლე­ო­ბით სპექ­ტაკ­ლებს ერ­თმა­ნე­თის მი­ყო­ლე­ბით აუქ­მე­ბენ.

"რე­ჟი­სორ­მა გა­მაფრ­თხი­ლა, რომ რე­პერ­ტუ­არ­ში აღარ იქ­ნე­ბო­და ის სპექ­ტაკ­ლე­ბი, რომ­ლებ­შიც ვმო­ნა­წი­ლე­ობ­დი. მი­ზე­ზი კი თურ­მე იმ ადა­მი­ა­ნე­ბის კო­ლექ­ტი­უ­რი წე­რი­ლე­ბი გახ­და, რომ­ლე­ბიც ჩემი პო­ზი­ცი­ის გამო გაბ­რა­ზე­ბუ­ლე­ბი არი­ან... კულ­ტუ­რის დე­პარ­ტა­მენ­ტმა და­მი­დას­ტუ­რა, რომ თე­ატ­რის რე­პერ­ტუ­ა­რი­დან ამო­მი­ღეს. ვზი­ვარ და ვტი­რი. მეს­მის ყვე­ლა­ფე­რი, ვიცი, ვინც წერს ამას, ვინ აწყობს, მაგ­რამ ასე­თი რამ არ შე­იძ­ლე­ბა“, - ამ­ბობს ახე­ჯა­კო­ვა.

რას გა­ა­კე­თებს ლე­გენ­და­რუ­ლი რუსი მსა­ხი­ო­ბი, რო­მელ­მაც სცე­ნა­ზე ნა­ხე­ვარ სა­უ­კუ­ნე­ზე მეტი გა­ა­ტა­რა, უც­ნო­ბია. ამ­ბობს, რომ ახლა მომ­ხდა­რის­გან შოკ­შია და იმე­დი აქვს, რომ სხვა თე­ატ­რებ­ში მა­ინც მი­იწ­ვე­ვენ, თუმ­ცა რუ­სუ­ლი მე­დია წერს, რომ ეს ნაკ­ლე­ბად სა­ვა­რა­უ­დოა.

ცნო­ბი­ლია, რომ ბოლო წლებ­ში ლია ახე­ჯა­კო­ვა აკ­რი­ტი­კებ­და ქვე­ყა­ნა­ში მიმ­დი­ნა­რე პო­ლი­ტი­კურ მოვ­ლე­ნებს. ის იყო ერთ-ერთი პირ­ვე­ლი რუ­სეთ­ში, ვინც ღიად დაგ­მო უკ­რა­ი­ნა­ში და­წყე­ბუ­ლი ომი, თუმ­ცა მისი ბევ­რი კო­ლე­გის­გან გან­სხვა­ვე­ბით, ცხოვ­რე­ბა რუ­სეთ­ში გა­აგ­რძე­ლა და გა­ნა­ცხა­და, რომ წას­ვლას არ­სად აპი­რებ­და.

ambebi.ge