2023 წელს ლატარიაში უკვე მოგებულია 2 000 000 ლარზე მეტი! - კვირის პალიტრა

2023 წელს ლატარიაში უკვე მოგებულია 2 000 000 ლარზე მეტი!

ლა­ტა­რი­ის კომ­პა­ნი­ამ 2023 წლის დად­გო­მი­დან დღემ­დე მო­გე­ბის სა­ხით უკვე 2 000 000 ლარ­ზე მეტი გას­ცა, თუმ­ცა ჯერ არ გა­თა­მა­შე­ბუ­ლა ლოტო 6/42-ის ჯეკპო­ტი, რო­მე­ლიც 1 150 000 ლარ­ზე მე­ტია და რომ­ლის გა­თა­მა­შე­ბა ყო­ველ სამ­შა­ბათს და პა­რას­კევს იმარ­თე­ბა.

loto-1676034663.jpg

ლოტო 6/42-ის ბი­ლე­თის ფასი მხო­ლოდ 2 ლა­რია, შე­ძე­ნა კი შე­საძ­ლე­ბე­ლია სა­იტ­ზე www.lotto.ge, ლა­ტა­რი­ის ჯი­ხუ­რებ­სა და კომ­პა­ნი­ის სერ­ვის-ცენ­რებ­ში.

ltr-56419-1676034688.jpg

რო­გორც ლა­ტა­რი­ის კომ­პა­ნი­ა­ში ამ­ბო­ბენ, დაგ­რო­ვი­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, დიდ თან­ხებს ის ადა­მი­ა­ნე­ბი იგე­ბენ, ვინც ლა­ტა­რი­ას სის­ტე­მა­ტუ­რად თა­მა­შო­ბენ.

ltr1-56439-1676034720.jpg

2023 წელს კი ყვე­ლა­ზე იღ­ბლი­ა­ნი მო­გე­ბუ­ლი ქო­ბუ­ლეთ­ში მცხოვ­რე­ბი რუ­სუ­დან მე­ნა­ღა­რიშ­ვი­ლია, რო­მელ­მაც მო­მენ­ტა­ლურ ლა­ტა­რია "სუ­პერ შვი­დი­ან­ში’’ 50 000 ლარი მო­ი­გო, ასე­ვე გა­თა­მაშ­და ორი ხელ­ფა­სი - დოდო ხა­ჩი­ძე ახალ­ცი­ხი­დან და ლალი ჩო­გო­ვა­ძე თბი­ლი­სი­დან ერთი წლის მან­ძილ­ზე ყო­ველ­თვი­უ­რად 1000 ლა­რი­ან ხელ­ფასს მი­ი­ღე­ბენ.

NS