ქალაქი თურქეთში, სტიქიის ზონაში, სადაც არცერთი შენობა არ დანგრეულა - რა გახდა ამის მიზეზი და ვინ არის ერზინის მერი, რომელიც ადგილობრივებისთვის გმირად იქცა - კვირის პალიტრა

ქალაქი თურქეთში, სტიქიის ზონაში, სადაც არცერთი შენობა არ დანგრეულა - რა გახდა ამის მიზეზი და ვინ არის ერზინის მერი, რომელიც ადგილობრივებისთვის გმირად იქცა

თურ­ქეთ­სა და სი­რი­ა­ში 6 თე­ბერ­ვალს მომ­ხდარ­მა და­მან­გრე­ველ­მა მი­წისძვრამ ათი­ა­თა­სო­ბით ადა­მი­ა­ნი იმ­სხვერ­პლა. მაშ­ვე­ლე­ბი ამ დრომ­დე აგ­რძე­ლე­ბენ მუ­შა­ო­ბას.

მა­შინ, როცა სტი­ქი­ამ თით­ქმის მთლი­ა­ნად მი­წას­თან გა­ას­წო­რა თურ­ქე­თის ჰა­თა­ის პრო­ვინ­ცია, ამა­ვე პრო­ვინ­ცი­ა­ში არის ერთი ქა­ლა­ქი, ერ­ზი­ნი, სა­დაც ერთი შე­ნო­ბაც კი არ დან­გრე­უ­ლა, მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ 7.7 და 7.6 მაგ­ნი­ტუ­დის სიმ­ძლავ­რის მქო­ნე ორ­ჯერ გა­მე­ო­რე­ბუ­ლი მი­წისძვრის ძალა ამ ქა­ლაქ­შიც ისე­თი­ვე იყო, რო­გორც ჰა­თა­ის სხვა ად­გი­ლებ­ში.

დღეს მე­დია ცდი­ლობს მი­ზე­ზე­ბის გარ­კვე­ვას და ეძე­ბენ კი­თხვებ­ზე პა­სუხს - რა­ტომ იყო ასე­თი და­მაგ­რე­ვე­ლი მი­წისძვრა და რა­ტომ არ და­ინ­გრა არ­ცერ­თი შე­ნო­ბა ერ­ზინ­ში. პა­სუ­ხე­ბის ძი­ე­ბას კი ქა­ლა­ქის მე­რამ­დე მივ­ყა­ვართ, რო­მელ­მაც არ და­უშ­ვა უკა­ნო­ნო მშე­ნებ­ლო­ბე­ბი. ის დღეს ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბის­თვის გმი­რია.

erzini2-43734-1676451621.jpg

მი­წისძვრამ გა­ა­ნად­გუ­რა ასო­ბით ახა­ლი აშე­ნე­ბუ­ლი კორ­პუ­სი, ერ­ზინ­ში კი, სა­დაც და­ახ­ლო­ე­ბით 42 000 ადა­მი­ა­ნი ცხოვ­რობს, და­ა­ზი­ა­ნა მხო­ლოდ მე­ჩე­თე­ბი, ნგრე­ვა არ ყო­ფი­ლა და არ­ცერ­თი ადა­მი­ა­ნი არ გარ­დაც­ვლი­ლა.

აღ­ნიშ­ნუ­ლის შე­სა­ხებ ერ­ზი­ნის მერ­მა ოქეშ ელ­მა­ს­ოღ­ლუმ TV5-ის ეთერ­ში ისა­უბ­რა."მად­ლო­ბა ღმერ­თს, ერ­ზინ­ში ჩვენ არ გვქო­ნია მსხვერ­პლი, არც და­ზი­ა­ნე­ბე­ბი და ნგრე­ვა. გვი­ხა­რია, რომ ჩვენს რა­ი­ონ­ში მსხვერ­პლი არ არის, მაგ­რამ ძა­ლი­ან ვწუხ­ვართ ყვე­ლა გარ­დაც­ვლი­ლის გამო.

მი­წისძვრის სა­ში­ნე­ლი ბიძ­გე­ბი ჩვენც გა­მოვ­ცა­დეთ. ეს ენით აღუ­წე­რე­ლია. მე ერ­თსარ­თუ­ლი­ან კერ­ძო სახ­ლში ვცხოვ­რობ და მი­წისძვრის ბიძ­გე­ბი ძა­ლი­ან იგ­რძნო­ბო­და.

ბავ­შვებ­თან ერ­თად მა­შინ­ვე კა­რის­კენ გა­ვი­ქე­ცით. გა­და­ად­გი­ლე­ბა ძა­ლი­ან რთუ­ლი იყო, ვე­ლო­დით მის დას­რუ­ლე­ბას, მაგ­რამ არ სრულ­დე­ბო­და, ერთ წუთ­ზე მეტ­ხანს გაგ­რძელ­და. რო­დე­საც რყე­ვა შემ­სუ­ბუქ­და, ავი­ღეთ ნივ­თე­ბი, რო­მელ­თა აღე­ბაც შეგ­ვეძ­ლო და და­უ­ყოვ­ნებ­ლივ დავ­ტო­ვეთ სახ­ლი", - ამ­ბობს ქა­ლა­ქის მერი და ხაზ­გას­მით აღ­ნიშ­ნავს, რომ მას არ და­უშ­ვია ქა­ლაქ­ში უკა­ნო­ნო მშე­ნებ­ლო­ბე­ბი. (გააგრძელეთ კითხვა)