"ქართულმა ოცნებამ" ტრაგიკულად დაღუპული დეპუტატის ადგილმონაცვლედ მისი ვაჟის კანდიდატურა წარადგინა - რა არის ცნობილი გიორგი ხახუბიაზე? - კვირის პალიტრა

"ქართულმა ოცნებამ" ტრაგიკულად დაღუპული დეპუტატის ადგილმონაცვლედ მისი ვაჟის კანდიდატურა წარადგინა - რა არის ცნობილი გიორგი ხახუბიაზე?

"ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ პო­ლიტ­საბ­ჭოს გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბით, ფო­თის, სე­ნა­კი­სა და ხო­ბის სა­არ­ჩევ­ნო ოლ­ქში პარ­ლა­მენ­ტის მა­ჟო­რი­ტარ დე­პუ­ტა­ტად პარ­ტი­ამ ტრა­გი­კუ­ლად გარ­დაც­ვლი­ლი ირაკ­ლი ხა­ხუ­ბი­ას შვი­ლის, გი­ორ­გი ხა­ხუ­ბი­ას კან­დი­და­ტუ­რა წა­რად­გი­ნა. ამის შე­სა­ხებ "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ თავ­მჯდო­მა­რე, ირაკ­ლი კო­ბა­ხი­ძემ პარ­ტი­ის ოფის­ში გა­მარ­თულ ბრი­ფინგზე გა­ნა­ცხა­და. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ მამა - ირაკ­ლი ხა­ხუ­ბია სწო­რედ ამ ოლ­ქი­დან იყო "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის" მა­ჟო­რი­ტა­რი დე­პუ­ტა­ტი. ხა­ხუ­ბია მე­ო­რე ვა­დით იყო არ­ჩე­უ­ლი პა­რა­ლა­მენ­ტის წევ­რად. მე-9 მოწ­ვე­ვის პარ­ლა­მენ­ტში 2016-2020 წლებ­ში იყო ფო­თის მა­ჟო­რი­ტა­რი სა­არ­ჩევ­ნო ბლო­კი­დან: "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბა - დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი სა­ქარ­თვე­ლო“. ამა­ვე პარ­ტი­ი­დან 2020 წლის სა­პარ­ლა­მენ­ტო არ­ჩევ­ნებ­ში ფო­თის, ხო­ბი­სა და სე­ნა­კის მა­ჟო­რი­ტა­რად აირ­ჩი­ეს.

ის 51 წლის ასაკ­ში სა­კუ­თარ სახ­ლში ნა­ხეს გარ­დაც­ვლი­ლი. მას ცე­ცხლსას­რო­ლი ია­რა­ღით მი­ყე­ნე­ბუ­ლი ჭრი­ლო­ბა აღე­ნიშ­ნე­ბო­და. გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, დე­პუ­ტატს შვი­ლის გარ­დაც­ვა­ლე­ბის შემ­დეგ ჯან­მრთე­ლო­ბის პრობ­ლე­მე­ბი ჰქონ­და.

მისი 21 წლის ვაჟი ბექა 2017 წლის 17 მა­ისს ავ­ტო­ა­ვა­რი­ას ემსხვერ­პლა. მას სა­ავ­ტო­მო­ბი­ლო მა­გის­ტრა­ლის გო­რის მო­ნაკ­ვეთ­ზე მდე­ბა­რე გვი­რაბ­თან, სა­პატ­რუ­ლო პო­ლი­ცი­ის თა­ნამ­შრომ­ლებ­მა და­უ­მორ­ჩი­ლებ­ლო­ბის გამო სატ­ვირ­თო ავ­ტო­მან­ქა­ნით გზა გა­და­უ­კე­ტეს, ხა­ხუ­ბია ავ­ტო­მან­ქა­ნით აღ­ნიშ­ნულ სატ­ვირ­თოს შე­ე­ჯა­ხა, რა დრო­საც გარ­და­იც­ვა­ლა. ხა­ხუ­ბი­ას გარ­დაც­ვა­ლე­ბის საქ­მე­ზე ბრა­ლი 3 პო­ლი­ცი­ელს წა­რედ­გი­ნა. სა­სა­მარ­თლომ 2019 წელს ერთი პო­ლი­ცი­ე­ლი უდა­ნა­შა­უ­ლოდ ცნო, ორს კი - 1,6 წლით და 2,6 წლით პა­ტიმ­რო­ბა შე­უ­ფარ­და.

რა არის ცნო­ბი­ლი გი­ორ­გი ხა­ხუ­ბი­ა­ზე?

ირაკ­ლი კო­ბა­ხი­ძემ გი­ორ­გი ხა­ხუ­ბი­ას გა­ნათ­ლე­ბა­სა და პრო­ფე­სი­ულ გა­მოც­დი­ლე­ბა­ზე მისი კან­დი­და­ტად წარ­დგე­ნი­სას ისა­უბ­რა. (გააგრძელეთ კითხვა)