რატომ უნდა წაიკითხო "პიანისტი" მისი ეკრანიზაციის ნახვამდე? - კვირის პალიტრა

რატომ უნდა წაიკითხო "პიანისტი" მისი ეკრანიზაციის ნახვამდე?

რო­მან პო­ლანსკის 2002 წლის ფილ­მი „პი­ა­ნის­ტი“ გა­მოს­ვლის­თა­ნა­ვე პო­პუ­ლა­რუ­ლი გახ­და. ფილმმა მა­ლე­ვე და­იმ­სა­ხუ­რა მა­ყუ­რე­ბელ­თა აღი­ა­რე­ბა. მის მი­მართ ინ­ტე­რე­სი დღე­საც არ წყდე­ბა და ერთ-ერთ ყვე­ლა­ზე ემო­ცი­ურ კი­ნო­სუ­რა­თად რჩე­ბა, რაც ჰო­ლო­კოს­ტის თე­მა­ზე შექ­მნი­ლა.

სუ­რათ­მა სამი „ოს­კა­რი“, კა­ნის „ოქ­როს პალ­მა“, ათი „პო­ლო­ნუ­რი არ­წი­ვი“ და სხვა მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ჯილ­დო­ე­ბი მი­ი­ღო. რო­გორც ოს­კა­რის და­ჯილ­დო­ე­ბა­ზე მთა­ვა­რი რო­ლის შემ­სრუ­ლე­ბელ­მა მსა­ხი­ობ­მა ედ­რი­ენ ბრო­უ­დიმ თქვა, ეს ამ­ბა­ვი არის გაფრ­თხი­ლე­ბა იმის შე­სა­ხებ, თუ რა უბე­დუ­რე­ბი­სა და დეჰუ­მა­ნი­ზა­ცი­ის პი­რის­პირ შე­იძ­ლე­ბა აღ­მოჩ­ნდეს ომის დროს ესა თუ ის ადა­მი­ა­ნი.

გერ­მა­ნე­ლი სამ­ხედ­რო, რო­მე­ლიც თა­ვი­სი სი­ცო­ცხლის ფა­სად ეხ­მა­რე­ბა პი­ა­ნისტს ამ დეჰუ­მა­ნი­ზა­ცი­ის პე­რი­ოდ­ში სწო­რედ ჰუ­მა­ნიზ­მის მა­გა­ლი­თია. ამ შთამ­ბეჭ­და­ვი კი­ნო­სუ­რა­თის ნახ­ვამ­დე გირ­ჩევთ გა­ეც­ნოთ მთა­ვა­რი პერ­სო­ნა­ჟის, პი­ა­ნისტ ვლა­დის­ლავ შპილ­მა­ნის მე­მუ­ა­რებს, რო­მე­ლიც წიგ­ნად გა­მო­ი­ცა, შემ­დეგ კი რო­მან პო­ლანსკის ფილ­მს და­ე­დო სა­ფუძ­ვლად.

წიგნ­ში მთა­ვა­რი გმი­რი თა­ვად იხ­სე­ნებს ჰო­ლო­კოს­ტის პე­რი­ოდ­ში მომ­ხდარ ამ­ბებს

ფილ­მის მთა­ვა­რი გმი­რი ვლა­დის­ლავ შპილ­მა­ნი, რომ­ლის როლ­საც ედ­რი­ენ ბრო­უ­დი ას­რუ­ლებს, რე­ა­ლუ­რი პი­როვ­ნე­ბაა, რო­მე­ლიც 1935 წლი­დან პო­ლო­ნურ რა­დი­ო­ში მუ­შა­ობ­და, ას­რუ­ლებ­და დიდი კომ­პო­ზი­ტო­რის ნა­წარ­მო­ე­ბებს და თა­ვა­დაც ქმნი­და მუ­სი­კას კი­ნო­ფილ­მე­ბის­თვის, ასე­ვე მსუ­ბუ­ქი ჟან­რის სიმ­ღე­რებს, რომ­ლებ­საც სა­ო­ცა­რი პო­პუ­ლა­რო­ბა ხვდა წი­ლად.

1939 წლი­დან კი პი­ა­ნის­ტი­სა და კომ­პო­ზი­ტო­რის ცხოვ­რე­ბის უმძმე­სი პე­რი­ო­დი იწყე­ბა. მან გა­მო­ი­ა­რა ჰო­ლო­კოს­ტი, მთე­ლი მისი ოჯა­ხი ბა­ნაკ­ში და­ხო­ცეს, რის შემ­დე­გაც თა­ვად თავს აფა­რებ­და პო­ლო­ნელ მე­გობ­რებს, ბო­ლოს კი თვე­ო­ბით ცხოვ­რობ­და გა­ნად­გუ­რე­ბუ­ლი ვარ­შა­ვის ნან­გრე­ვებ­ში, სა­დაც უკვე სი­ცი­ვი­სა და შიმ­ში­ლის­გან და­უძ­ლუ­რე­ბუ­ლი მო­უ­ლოდ­ნე­ლად გერ­მა­ნელ­მა სამ­ხედ­რომ ვილმ ჰო­ზენ­ფილდმა იპო­ვა და სი­ცო­ცხლე შე­უ­ნარ­ჩუ­ნა.

ამ ის­ტო­რი­ას შპილ­მა­ნი თა­ვად იხ­სე­ნებს მე­მუ­ა­რებ­ში, რო­მე­ლიც 1998 წელს გა­მო­ი­ცა და 38 ენა­ზე ითარ­გმნა. წიგ­ნი „პა­ლიტ­რა L-ის“ მიერ ქარ­თულ ენა­ზეც არის გა­მო­ცე­მუ­ლი.

22022023-1432-1677062006.46_REC.png

შპილ­მა­ნი კი­ნო­სუ­რათ „პი­ა­ნის­ტის“ ეკ­რა­ნებ­ზე გა­მოს­ვლამ­დე გარ­და­იც­ვა­ლა. წიგ­ნის წი­ნა­სი­ტყვა­ო­ბა­ში მისი შვი­ლი ფილ­მის შე­სა­ხებ მკი­თხველს თა­ვის მო­საზ­რე­ბას უზი­ა­რებს

სა­ინ­ტე­რე­სოა, რა შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბას მო­ახ­დენ­და შპილ­მან­ზე პო­ლანსკის კი­ნო­სუ­რა­თი. რო­გორც პი­ა­ნის­ტის შვი­ლი ანდჟეი შპილ­მა­ნი გან­მარ­ტავს, წიგ­ნი გერ­მა­ნი­ა­ში, ბრი­ტა­ნეთ­სა და აშშ-ში გა­მო­ცე­მის­თა­ნა­ვე გახ­და მსოფ­ლიო ბესტსე­ლე­რი.

„წიგ­ნის პო­ლანსკი­სე­უ­ლი ეკ­რა­ნი­ზა­ცია კი უდა­ვოდ ერთ-ერთი უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სი ნა­მუ­შე­ვა­რია ომის შე­სა­ხებ გა­და­ღე­ბულ ფილ­მებს შო­რის,“ - წერს ანდჟეი შპილ­მა­ნი წიგ­ნის წი­ნა­სი­ტყვა­ო­ბა­ში.

მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ეკ­რა­ნი­ზა­ცია წიგნ­ში აღ­წე­რილ მოვ­ლე­ნებს ზუს­ტად მიჰ­ყვე­ბა, მა­ინც სა­ინ­ტე­რე­სოა, რე­ა­ლუ­რად რა ემო­ცი­ე­ბი ჰქონ­და თა­ვად ავ­ტორ­სა და მთა­ვარ პერ­სო­ნაჟს და რო­გორ გად­მოს­ცემს იგი მათ.

22022023-1433-1677062063.45_REC.png

სა­ინ­ტე­რე­სოა, შპილ­მა­ნი თა­ვად რო­გორ იხ­სე­ნებს გერ­მა­ნელ ოფი­ცერს, რომ­ლის გვა­რიც მხო­ლოდ 1950 წელს შე­ი­ტყო

მი­უ­ხე­და­ვად ამი­სა, ჰო­ზენ­ფილ­დის გა­დარ­ჩე­ნის მცდე­ლო­ბა წა­რუ­მა­ტებ­ლად დას­რულ­და. 1948 წლის შემ­დეგ რუ­სუ­ლი ბა­ნა­კე­ბი­დან თით­ქმის არ­ცერ­თი და­სავ­ლეთ­გერ­მა­ნე­ლი არ გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბუ­ლა. ჰო­ზენ­ფილ­დიც ტყვე­ო­ბა­ში გარ­და­იც­ვა­ლა.

სა­ინ­ტე­რე­სოა, შპილ­მა­ნი რო­გორ აღ­წერს მო­მენტს, როცა ოფი­ცერ­მა სთხო­ვა, ფორ­ტე­პი­ა­ნო­ზე რა­ი­მე შე­ეს­რუ­ლე­ბი­ნა, რა შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბა მო­ა­ხერ­ხა მას­ზე და რო­გორ გაგ­რძელ­და მათი ურ­თი­ერ­თო­ბა. რო­გორც ფილმში, ისე მე­მუ­ა­რებ­ში ეს მო­მენ­ტე­ბი ემო­ცი­უ­რა­დაა გად­მო­ცე­მუ­ლი.

გერ­მა­ნი­ის და­მარ­ცხე­ბი­სა და პო­ლო­ნეთ­ში კო­მუ­ნის­ტე­ბის შეს­ვლის შემ­დეგ შპილ­მა­ნის წი­ნა­აღ­მდეგ ახა­ლი რეპ­რე­სი­ე­ბი და­ი­წყო, რო­მე­ლიც მის საქ­მი­ა­ნო­ბას ზღუ­დავ­და, თუმ­ცა აღი­ა­რე­ბუ­ლი პი­ა­ნის­ტის დი­დე­ბას ამან ვე­რა­ფე­რი და­აკ­ლო.

2001 წელს სა­ხელ­გან­თქმულ სა­ერ­თა­შო­რი­სო მუ­სი­კა­ლურ გა­მომ­ცემ­ლო­ბებ­თან Sony Classical-სა და Boosay & Hawkes-თან ერ­თად გა­მო­ვი­და უაღ­რე­სად წარ­მა­ტე­ბუ­ლი კომ­პაქტდის­კი შპილ­მა­ნის ჩა­ნა­წე­რე­ბით. მის­მა მე­მუ­ა­რებ­მა, მუ­სი­კამ და პო­ლანსკის ფილმმა შპილ­მა­ნის სა­ხე­ლი სა­მუ­და­მოდ დაგ­ვა­მახ­სოვ­რა.