"ვიღაც ქალი დადის კლინიკებში და "იამზე დოლაბერიძის შვილის" სახელით ითხოვს ფულს... იტყუება!" - რა ინფორმაციას ავრცელებს ცნობილი მოცეკვავის ოჯახი? - კვირის პალიტრა

"ვიღაც ქალი დადის კლინიკებში და "იამზე დოლაბერიძის შვილის" სახელით ითხოვს ფულს... იტყუება!" - რა ინფორმაციას ავრცელებს ცნობილი მოცეკვავის ოჯახი?

ია­მზე დო­ლა­ბე­რი­ძის შვი­ლიშ­ვი­ლი, ნინო კე­ცხო­ვე­ლი სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ვრცელ გან­ცხა­დე­ბას ავ­რცე­ლებს. მისი თქმით, სამი წე­ლია რაც უც­ნო­ბი ქალ­ბა­ტო­ნი მისი ბე­ბი­ის, ცნო­ბი­ლი ქარ­თვე­ლი მო­ცეკ­ვა­ვის სა­ხე­ლით სხვა­დას­ხვა ობი­ექ­ტებ­ში და­დის და ფუ­ლად დახ­მა­რე­ბას ითხოვს. მი­ზა­ნი ერთი შე­ხედ­ვით საქ­ველ­მოქ­მე­დოა, თუმ­ცა რო­გორც ნინო წერს, მისი ოჯა­ხი არ იც­ნობს ამ ქალ­ბა­ტონს, რო­მე­ლიც ყვე­ლას ია­მზე დო­ლა­ბე­რი­ძის შვი­ლად ეც­ნო­ბა...

ნინო კე­ცხო­ვე­ლი:

- ეს ამ­ბა­ვი მინ­და იცო­დეთ მოკ­ლედ, სამი წე­ლია ვი­ღაც ქალ­ბა­ტო­ნი, „ია­მზე დო­ლა­ბე­რი­ძის შვი­ლის" სა­ხე­ლით, და­დის კლი­ნი­კებ­ში, სკო­ლებ­ში, სა­ლო­ნებ­ში მა­ღა­ზი­ებ­ში... და ითხოვს ფულს იაშ­ვი­ლის სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში მყო­ფი ბავ­შვე­ბის და­სახ­მა­რებ­ლად. და­ი­წყო დი­ღომ­ში, მერე სა­ბურ­თა­ლო­ზე, ახლა და­დის ვაკე ვე­რის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე.

ვინც არ იც­ნობს ია­მზეს და დე­და­ჩემს ალ­ბათ ეხ­მა­რე­ბი­ან კი­დეც, მაგ­რამ როცა ჩვე­ნი ნაც­ნო­ბი ხვდე­ბა, რო­მე­ლიც დე­და­ჩემს იც­ნობს, ის ხდე­ბა აგ­რე­სი­უ­ლი და გარ­ბის. იყო შემ­თხვე­ვა ჩვე­ნი ოჯა­ხის წევრთან მი­ვი­და სტუ­დი­ა­ში და უმ­ტკი­ცებ­და, რომ ია­მზეს შვი­ლია, ზოგს არ არ­სე­ბულ "ია­მზეს სტუ­დი­ა­ში" იწ­ვევს სა­ცეკ­ვა­ოდ.

გვაქვს ვი­დეო ჩა­ნა­წე­რი ერთ-ერთი კლი­ნი­კი­დან, სა­დაც ჩანს ეს ქალ­ბა­ტო­ნი რო­გორ თხოვს ფულს ად­მი­ნის­ტრა­ტორს. ამას იმ ხალ­ხის­თვის ვწერ ვინც არ იც­ნობთ დე­და­ჩემს, თუ მოვა თქვენ­თან იცო­დეთ, რომ იტყუ­ე­ბა!