"ძაღლი უცებ ტალღამ გაიტაცა, გოგოები მის დასახმარებლად შევიდნენ" - რა ხდება ცნობილი ახალგაზრდა ქალზე, რომელსაც მაშველები ზღვაში ეძებენ - კვირის პალიტრა

"ძაღლი უცებ ტალღამ გაიტაცა, გოგოები მის დასახმარებლად შევიდნენ" - რა ხდება ცნობილი ახალგაზრდა ქალზე, რომელსაც მაშველები ზღვაში ეძებენ

მაშ­ვე­ლე­ბი ქო­ბუ­ლეთ­ში, ზღვა­ში გა­უ­ჩი­ნა­რე­ბულ ახალ­გაზ­რდა ქალს ეძე­ბენ.

ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ორი გო­გო­ნა ზღვა­ში, მდი­ნა­რის შე­სარ­თავ­თან, ძაღ­ლის გა­და­სარ­ჩე­ნად შე­ვი­და, ერთ-ერ­თმა ნა­პირ­ზე გა­მოს­ვლა მო­ა­ხერ­ხა, ხოლო მე­ო­რეს სა­გან­გე­ბო სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბის მარ­თვის სამ­სა­ხუ­რის თა­ნამ­შრომ­ლე­ბი ამ დრომ­დე ეძე­ბენ.

“რუ­სე­თის და ბე­ლა­რუ­სი­ის მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი არი­ან. ზღვას­თან სე­ირ­ნობ­დნენ, ძაღ­ლი უცებ ტალ­ღამ გა­ი­ტა­ცა, გო­გო­ე­ბი ძაღ­ლის და­სახ­მა­რებ­ლად შე­ვიდ­ნენ, ჯერ არ ვი­ცით ეს და­კარ­გუ­ლი ცო­ცხა­ლია თუ მკვდა­რი. 34 წლამ­დე იქ­ნე­ბა ეს გოგო, რო­მელ­საც მაშ­ვე­ლე­ბი ეძე­ბენ. ხოლო რაც შე­ე­ხე­ბა მე­ო­რეს, მას ტვი­ნის შერ­ყე­ვა აქვს და შინ იმ­ყო­ფე­ბა”,- აცხა­დებს ქო­ბუ­ლე­თის მკვიდ­რი.

რო­გორც სა­ქარ­თვე­ლოს ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტრო­ში გა­ნა­ცხა­დეს, ფაქ­ტზე გა­მო­ძი­ე­ბა “სის­ხლის სა­მარ­თლის კო­დექ­სის 115-ე მუხ­ლით მიმ­დი­ნა­რე­ობს, რაც თვით­მკვლე­ლო­ბამ­დე მიყ­ვა­ნას გუ­ლის­ხმობს. (წყარო)