"მეტროსადგურები "ახმეტელის თეატრი" და "სარაჯიშვილი" მგზავრებს დროებით ვერ ემსახურება" - რა განმარტებას აკეთებს თბილისის მერია? - კვირის პალიტრა

"მეტროსადგურები "ახმეტელის თეატრი" და "სარაჯიშვილი" მგზავრებს დროებით ვერ ემსახურება" - რა განმარტებას აკეთებს თბილისის მერია?

თბი­ლი­სის მე­რი­ის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ტექ­ნი­კუ­რი ხარ­ვე­ზის გამო, მეტ­რო­სად­გუ­რე­ბი „ახ­მე­ტე­ლის თე­ატ­რი“ და „სა­რა­ჯიშ­ვი­ლი“ მგზავ­რებს დრო­ე­ბით ვერ ემ­სა­ხუ­რე­ბა.

მა­ტა­რებ­ლე­ბი მოძ­რა­ო­ბენ ზო­ნა­ლურ რე­ჟიმ­ში მეტ­რო­სად­გურ „ვარ­კე­თი­ლი­დან“ „გუ­რა­მიშ­ვი­ლამ­დე“ და პი­რი­ქით.

თბი­ლი­სის სატ­რან­სპორ­ტო კომ­პა­ნია ბო­დიშს გიხ­დით შექ­მნი­ლი დის­კომ­ფორ­ტის­თვის!