"გაიხარე მეგი... ჩვენი სიამაყე ხარ" - სოსო პავლიაშვილი მეგი გოგიტიძეს რუსული ტურნეების გამო აქებს - კვირის პალიტრა

"გაიხარე მეგი... ჩვენი სიამაყე ხარ" - სოსო პავლიაშვილი მეგი გოგიტიძეს რუსული ტურნეების გამო აქებს

მეგი გო­გი­ტი­ძე ტრა­დი­ცი­უ­ლად რუ­სულ ტურ­ნეს აგ­რძე­ლებს და ამ­ჯე­რად როს­ტოვს სტუმ­რობს. მომ­დევ­ნო დღე­ებ­ში მომ­ღე­რალს კონ­ცერ­ტე­ბი და­გეგ­მი­ლი აქვს კრას­ნო­დარ­ში, სტავ­რო­პოლ­ში, პი­ა­ტი­გორსკში, ნალ­ჩიკ­სა და მა­ხა­ჩკა­ლა­ში. დიდი ხა­ნია ცნო­ბი­ლია, რომ გო­გი­ტი­ძეს უკ­რა­ი­ნა­ში მიმ­დი­ნა­რე ომის ფონ­ზე, რუ­სეთ­ში ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი კონ­ცერ­ტე­ბი უხერ­ხუ­ლო­ბას არ უქ­მნის.

გო­გი­ტი­ძე ხში­რად აქ­ვეყ­ნებს რუ­სეთ­ში გა­მარ­თუ­ლი კონ­ცერ­ტე­ბის დროს გა­და­ღე­ბულ ვი­დე­ო­ებ­ზე, სა­დაც ძი­რი­თა­დად რუ­სუ­ლე­ო­ვა­ნი ფა­ნე­ბი ან რუ­სეთ­ში მცხოვ­რე­ბი ქარ­თვე­ლე­ბი უწე­რენ კო­მენ­ტა­რებს. ერთ-ერთ ბოლო ვი­დე­ო­ზე, მომ­ღე­რალს რუ­სეთ­ში მოღ­ვა­წე ქარ­თუ­ლი წარ­მო­შო­ბის მომ­ღე­რა­ლი, სოსო პავ­ლი­აშ­ვი­ლი აქებს:

"გა­ი­ხა­რე მეგი... ჩვე­ნი სი­ა­მა­ყე ხარ" - წერს ქარ­თულ ენა­ზე სოსო პავ­ლი­აშ­ვი­ლი. კომ­პლი­მენ­ტის­თვის მეგი მად­ლო­ბას უხ­დის.გააგრძელეთ კითხვა