"მოსახლეობამ დაგვირეკა მიწა ჩამოწვაო... რაღად უნდა ამას მიწისძვრა, უმიწისძვროდაც ვახერხებთ თვითლიკვიდაციას" - რა ფოტოებს აქვეყნებს თეა გოდოლაძე - კვირის პალიტრა

"მოსახლეობამ დაგვირეკა მიწა ჩამოწვაო... რაღად უნდა ამას მიწისძვრა, უმიწისძვროდაც ვახერხებთ თვითლიკვიდაციას" - რა ფოტოებს აქვეყნებს თეა გოდოლაძე

დე­და­მი­წის შემ­სწავ­ლელ მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა ინ­სტი­ტუ­ტის ხელ­მძღვა­ნე­ლი თეა გო­დო­ლა­ძე სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში აქ­ვეყ­ნებს ფო­ტო­ებს, რომ­ლე­ბიც მისი ინ­ფორ­მა­ცი­ით ტი­ცი­ან ტა­ბი­ძის ქუ­ჩის ზე­მოთ არის გა­და­ღე­ბუ­ლი. რო­გორც გო­დო­ლა­ძე წერს, მო­სახ­ლე­ო­ბამ აც­ნო­ბათ მი­წის ჩა­მო­წო­ლის შე­სა­ხებ.

"ეს არის ტი­ცი­ან ტა­ბი­ძის ქუ­ჩის ზე­მოთ, ვა­კე­ში. გუ­შინ მო­სახ­ლე­ო­ბამ დაგ­ვი­რე­კა მიწა ჩა­მოწ­ვაო. ძა­ლი­ან ბევ­რჯერ ვთქვით! არ დატ­ვირ­თოთ შე­ნო­ბე­ბით ლი­სის და მთაწ­მინ­დის ფერ­დი თქო. და­ნაპ­რა­ლე­ბას და მე­წყერს იწ­ვევს.

არ შე­იძ­ლე­ბა ასე­თი მშე­ნებ­ლო­ბე­ბი და გრუნ­ტის ჭრა. არ არის კარ­გი უბა­ნი ვაკე ასე­თი მშე­ნებ­ლო­ბე­ბის­თვის.

ასე­თი და­ნაპ­რა­ლე­ბა ლო­კა­ლუ­რად ერთი ჩაჭ­რის ბრა­ლი არა მგო­ნია იყოს. ძა­ლი­ან და­იტ­ვირ­თა ვა­კე­ში ფერ­დი! ძა­ლი­ან! რა­ღად უნდა ამას მი­წისძვრა, უმი­წისძვრო­დაც ვა­ხერ­ხებთ თვით­ლიკ­ვი­და­ცი­ას", - წერს თეა გო­დო­ლა­ძე.