"ცისფერი ტრიოს" სოლისტი, თამაზ სეფერთელაძე 74 წლის ასაკში გარდაიცვალა - კვირის პალიტრა

"ცისფერი ტრიოს" სოლისტი, თამაზ სეფერთელაძე 74 წლის ასაკში გარდაიცვალა

ან­სამ­ბლ "ცის­ფე­რი ტრი­ოს“ სო­ლის­ტი თა­მაზ სე­ფერ­თე­ლა­ძე გარ­და­იც­ვა­ლა. ის 74 წლის იყო. თა­მაზ სე­ფერ­თე­ლა­ძემ, მალ­ხაზ თა­ვარ­თქი­ლა­ძე­სა და და­ვით აბე­სა­ძეს­თან ერ­თად, სტუ­დენ­ტო­ბის პე­რი­ოდ­ში ჩა­მო­ა­ყა­ლი­ბა ვო­კა­ლუ­რი ან­სამ­ბლი "ცის­ფე­რი ტრიო“.

თა­მაზ სე­ფერ­თე­ლა­ძე 1991 წელს იყო სა­ქარ­თვე­ლოს კულ­ტუ­რის მი­ნის­ტრის მო­ად­გი­ლე, 1996-2006 წლებ­ში თბი­ლი­სის სა­ერ­თა­შო­რი­სო აე­რო­პორ­ტის სა­მეთ­ვალ­ყუ­რეო საბ­ჭოს თავ­მჯდო­მა­რე, 2011 წლი­დან სა­ქარ­თვე­ლოს ტექ­ნი­კუ­რი უნი­ვერ­სი­ტე­ტის რექ­ტო­რის მრჩე­ვე­ლი.

თა­მაზ სე­ფერ­თე­ლა­ძეს მი­ნი­ჭე­ბუ­ლი ჰქონ­და სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ხალ­ხო არ­ტის­ტის წო­დე­ბა.

ambebi.ge