"შე ფურფუტა, შენ... გუშინ ხომ მოგხვდა? შენს თავზე ზედმეტს იღებ!" - ხმაური პარლამენტში (ვიდეო) - კვირის პალიტრა

"შე ფურფუტა, შენ... გუშინ ხომ მოგხვდა? შენს თავზე ზედმეტს იღებ!" - ხმაური პარლამენტში (ვიდეო)

მე­დი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­სა და ოპო­ზი­ცი­ო­ნე­რი დე­პუ­ტა­ტე­ბის ნა­წილს პარ­ლა­მენ­ტში გა­და­ად­გი­ლე­ბა შე­ზღუ­დუ­ლი აქვთ. ჟურ­ნა­ლის­ტე­ბი დაშ­ვე­ბულ­ნი არი­ან პარ­ლა­მენ­ტის სხდო­მა­თა დარ­ბაზ­თან გან­თავ­სე­ბულ ფო­ი­ე­ში, თუმ­ცა, მათ არ შე­უძ­ლი­ათ ბი­უ­როს დარ­ბაზ­თან გა­და­ად­გი­ლე­ბა.

პარ­ლა­მენ­ტის შე­ნო­ბა­ში არი­ან პი­რე­ბი, რომ­ლე­ბიც გა­და­ად­გი­ლე­ბას აკონ­ტრო­ლე­ბენ.

ბი­უ­როს სხდო­მის დარ­ბაზ­თან გა­და­ად­გი­ლე­ბის უფ­ლე­ბა მის­ცეს ანა ნაც­ვლიშ­ვილს და ხა­ტია დე­კა­ნო­ი­ძეს, თუმ­ცა, გი­ორ­გი ვა­შა­ძეს, გი­ორ­გი ბოტ­კო­ველს და ანა წით­ლი­ძეს ამის სა­შუ­ა­ლე­ბა არ მის­ცეს.

"ანუ არ გვიშ­ვებთ? პარ­ლა­მენ­ტის წევ­რი ვარ და შეს­ვლის უფ­ლე­ბა მაქვს. ეგ არის სის­ხლის სა­მარ­თლის და­ნა­შა­უ­ლი. გუ­შინ ხომ მოგ­ხვდა? შენს თავ­ზე ზედ­მეტს იღებ. შენ ხარ სის­ხლის სა­მარ­თლის დამ­ნა­შა­ვე. შე ფურ­ფუ­ტა, შენ..." - მი­მარ­თა ვა­შა­ძემ პირს, რო­მე­ლიც პარ­ლა­მენ­ტში გა­და­ად­გი­ლებს აკონ­ტრო­ლებს.

"ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბის“ ერთ-ერთი წევ­რის, დე­პუ­ტატ ანა წით­ლი­ძის გან­ცხა­დე­ბით, პარ­ლა­მენ­ტის ბი­უ­როს­თან მი­სას­ვლე­ლი ყვე­ლა გზა ჩა­კე­ტი­ლია.

"ახლა აბ­სო­ლუ­ტუ­რად ყვე­ლა მი­სას­ვლე­ლი ჩა­კე­ტი­ლია. სარ­და­ფე­ბი, დე­რეფ­ნე­ბი, ოთა­ხე­ბი გა­და­ძეძ­გი­ლია ძა­ლო­ვა­ნი სტრუქ­ტუ­რე­ბით. ეში­ნი­ათ წი­ნა­აღ­მდე­გო­ბის, ეში­ნი­ათ ქარ­თვე­ლი ხალ­ხის. შეგ­ნე­ბუ­ლი მავ­ნებ­ლე­ბი არი­ან, რომ­ლებ­მაც იცი­ან რა­საც აკე­თე­ბენ", - აღ­ნიშ­ნა წით­ლი­ძემ.

"ლე­ლოს" დე­პუ­ტა­ტის ანა ნაც­ვლიშ­ვი­ლის თქმით, ის რაც პარ­ლა­მენ­ტში ხდე­ბა, როცა ადა­მი­ა­ნე­ბი იცა­ვენ პარ­ლა­მენტს მე­დი­ის­გან და დე­პუ­ტა­ტე­ბის­გან, მი­უ­თი­თებს იმა­ზე, თუ რას ემ­სა­ხუ­რე­ბა აგენ­ტე­ბის შე­სა­ხებ კა­ნონპ­რო­ექ­ტი.

"დე­მოკ­რა­ტი­ულ კა­ნო­ნებს ასე­თი დაც­ვა არ ჭირ­დე­ბა, დე­მოკ­რა­ტი­ულ კა­ნო­ნებს არ იცავს პარ­ლა­მენ­ტი ხალ­ხის­გან ძა­ლოვ­ნე­ბის მეშ­ვე­ო­ბით, ეს არის ნა­თე­ლი მა­გა­ლი­თი, რა კა­ნო­ნის მი­ღე­ბას აპი­რე­ბენ“, - გა­ნა­ცხა­და ნაც­ვლიშ­ვილ­მა.

ambebi.ge