"რით ვერ ისწავლეთ, რამდენჯერაც დაარბევთ, უფრო მეტი გამოგივარდებათ ქუჩაში! ხალხი მასზე ხელის აღმართვას არ პატიობს... ისტორიის ლოგიკას ვერ გადააბიჯებთ" - კვირის პალიტრა

"რით ვერ ისწავლეთ, რამდენჯერაც დაარბევთ, უფრო მეტი გამოგივარდებათ ქუჩაში! ხალხი მასზე ხელის აღმართვას არ პატიობს... ისტორიის ლოგიკას ვერ გადააბიჯებთ"

თავ­დაც­ვის ექსმი­ნის­ტრი თინა ხი­და­შე­ლი გუ­შინ­დელ აქ­ცი­ას სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ეხ­მა­უ­რე­ბა.

"რით ვერ გა­ი­გეთ, რით ვერ ის­წავ­ლეთ. რამ­დენ­ჯე­რაც და­არ­ბევთ უფრო მეტი გა­მო­გი­ვარ­დე­ბათ ქუ­ჩა­ში! ეს სიბ­რა­ზე არ­სად მი­დის და არ იკარ­გე­ბა! დათ­მო­ბა მო­გი­წევთ, იმი­ტომ რომ ხალ­ხი მას­ზე ხე­ლის აღ­მარ­თვას არ პა­ტი­ობს. ბო­ლო­ში ყვე­ლას ყოფ­ნი­და გო­ნე­ბა და თმობ­და, იმი­ტომ რომ ხვდე­ბოდ­ნენ ამის შემ­დეგ ტყვია უნდა ეს­რო­ლათ ასე ის­ტო­რი­ის ლო­გი­კას ვერ გა­და­ა­ბი­ჯებთ!

მხო­ლოდ გარ­და­უ­ვალს ახან­გრძლი­ვებთ უფრო მეტი ნა­ცე­მი ახალ­გაზ­რდის ხარ­ჯზე! სა­კუ­თარ ხალ­ხთან გა­ბუ­ტულ, ზურ­გშექ­ცე­ულ და მო­ძა­ლა­დე ხე­ლი­სუ­ფალს არა­სო­დეს გა­უ­მარ­ჯვია, და თუ ძა­ლა­უ­ლე­ბის შე­სა­ნარ­ჩუ­ნებ­ლად სის­ხლის დაღ­ვრას არ მო­ე­რი­დე­ბით დე­და­მი­წა­ზე ვე­რა­ფე­რი ვე­ღარ გიშ­ვე­ლით დიახ, ეხლა ემო­ცი­ე­ბი აჯო­ბებს, ემო­ცი­ე­ბის ზღვა­შია ქვე­ყა­ნა გახ­ვე­უ­ლი და ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში როცა ხართ ამ ემო­ცი­ე­ბის ზღვა­ში მყოფ ხალ­ხზეც ხართ ზუს­ტად პა­სუ­ხის­მგე­ბე­ლი, მათ სი­ცო­ცხლე­ზე, ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე, თა­ვი­სუფ­ლე­ბა­ზე.

ვინ­მე ვა­შა­ძემ ან სხვამ რაც არ უნდა ჩა­ი­დი­ნოს მანდ, მას თა­ვი­სი მო­ე­კი­თხე­ბა, მაგ­რამ ეს თქვენ ვერ გა­გა­სუფ­თა­ვებთ, მო­ძა­ლა­დის იარ­ლიყს არ ჩა­მოგ­რე­ცხთ! ეს ხალ­ხი დღეს თქვენ­ზეა გაბ­რა­ზე­ბუ­ლი, თქვენ­მა ღა­ლატ­მა გა­მო­იყ­ვა­ნა ქუ­ჩა­ში, თქვენ­მა ცი­ნიზ­მა და და­ცინ­ვამ, თქვენ­მა გუ­შინ­დელ­მა ძა­ლა­დო­ბამ და­ტო­ვა ქუ­ჩა­ში.ეს არ და­გა­ვი­წყდეთ !გა­იწ­ვი­ეთ ეს რუ­სუ­ლი კა­ნო­ნი!" - წერს ხი­და­შე­ლი "ფე­ის­ბუქ­ში".

რუს­თა­ვე­ლის გამ­ზირ­ზე ვი­თა­რე­ბა თით­ქმის მთე­ლი ღა­მის გან­მავ­ლო­ბა­ში და­ძა­ბუ­ლი იყო. ად­გილ­ზე საპ­რო­ტეს­ტო აქ­ცია და­ახ­ლო­ე­ბით 19:00 სა­ათ­ზე და­ი­წყო. 21:00 სა­ათ­ზე "სტრა­ტე­გია აღ­მა­შე­ნებ­ლის“ ლი­დერ­მა გი­ორ­გი ვა­შა­ძემ თქვა, რომ მთავ­რო­ბას ერთ სა­ათს აძ­ლევ­და ორი მო­თხოვ­ნის შე­სას­რუ­ლებ­ლად: ე.წ. აგენ­ტე­ბის კა­ნონპ­რო­ექ­ტე­ბის უკან გაწ­ვე­ვა და 7 მარტს და­კა­ვე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბა. 22:00 სა­ათ­ზე ვა­შა­ძემ მო­მი­ტინ­გე­ებს მო­უ­წო­და, მშვი­დო­ბი­ა­ნი ფორ­მით პარ­ლა­მენ­ტის შე­ნო­ბის პი­კე­ტი­რე­ბა მო­ეხ­დი­ნათ.

ად­გილ­ზე ვი­თა­რე­ბა მას შემ­დეგ და­ი­ძა­ბა, რაც აქ­ცი­ის მო­ნა­წი­ლე­ებ­მა პარ­ლა­მენ­ტთან არ­სე­ბუ­ლი რკი­ნის ჯე­ბი­რე­ბი გა­არ­ღვი­ეს, რა დროს სპეც­რაზმმა გა­მო­ი­ყე­ნა წყლის ჭავ­ლი და ცრემლსა­დე­ნი გაზი.

ambebi.ge