"დილის 4-ისკენ მიპასუხა სანდრომ... რამდენი რამე ვიგრძენი ერთად, სიხარული, შიში, სიბრაზე" - რას წერს ნიკა ქავთარაძე - კვირის პალიტრა

"დილის 4-ისკენ მიპასუხა სანდრომ... რამდენი რამე ვიგრძენი ერთად, სიხარული, შიში, სიბრაზე" - რას წერს ნიკა ქავთარაძე

მსა­ხი­ო­ბი, იუ­მო­რის­ტი ნიკა ქავ­თა­რა­ძე წერს შვილ­ზე, რო­მე­ლი­ცაპ­რო­ტეს­ტებს ე.წ. აგენ­ტე­ბის კა­ნო­ნის მი­ღე­ბას, წერს ახალ თა­ო­ბა­ზე, რომ­ლე­ბიც გან­სა­კუთ­რე­ბით აქ­ტი­უ­რად არი­ან ჩარ­თუ­ლე­ბი საპ­რო­ტეს­ტო აქ­ცი­ა­ში.

"დი­ლის 4-ის­კენ მი­პა­სუ­ხა სან­დრომ - რამ­დე­ნი­მე სა­ა­თით ადრე დას­მულ კი­თხვა­ზე, სად ხარ-თქო. დი­ლით ადრე ვნა­ხე ეს პა­სუ­ხი.რამ­დე­ნი რამე ვიგ­რძე­ნი ერ­თად, ვერ გე­ტყვით სი­ხა­რუ­ლი, შიში, სიბ­რა­ზე.

პირ­ვე­ლი რაც ვქე­ნი ვცა­დე და­კავ­ში­რე­ბა და ვერ და­ვუ­კავ­შირ­დი. მე­ო­რე რაც ვქე­ნი, მე­გობ­რებს მივ­წე­რე სამ­სა­ხურ­ში, შე­უძ­ლე­ბა და­მაგ­ვი­ან­დეს­თქო.ახლა კიდე ვფიქ­რობ, რომ ჩვე­ნი შვი­ლე­ბი მეტს ფიქ­რო­ბენ ჩვენს მო­მა­ვალ­ზე, ვიდ­რე ჩვე­ნი თა­ო­ბა. რად­გან მათ იცი­ან, რომ ყვე­ლა­ფერს და­კარ­გა­ვენ, თუ ახლა არ იბ­რძო­ლე­ბენ. რად­გან არა­ფერ­თან შე­გუ­ე­ბა არ უნ­დათ, რაც თა­ვი­სუფ­ლე­ბა­ში შე­უშ­ლით ხელს.

ჩვენ.კი მა­ინც გაგ­ვა­ფუ­ჭა ცხოვ­რე­ბამ, შეგ­ვა­გუა რომ თა­ვი­სუფ­ლე­ბა­ზე ხან­და­ხან შე­იძ­ლე­ბა თვა­ლი და­ხუ­ჭო, რომ გა­დარ­ჩე და გაძ­ვრე. თუმ­ცა ახლა, როცა უკვე იმ ასაკ­ში ვართ, როცა შვი­ლე­ბი იცა­ვენ თა­ვი­სუფ­ლე­ბას, მხო­ლოდ მო­ნებს რჩე­ბათ უფ­ლე­ბა იყ­ვნენ ჩუ­მად. რად­გან თუ ქვე­ყა­ნა დავ­კარ­გეთ და მი­ვე­ცით რუ­სეთს, დავ­კარ­გავთ შვი­ლებ­საც, სტა­ტუ­სებ­საც, სამ­სა­ხუ­რებ­საც და ყვე­ლა­ფერს, რა­საც ახლა ვე­ფო­ფი­ნე­ბით", - წერს ნიკა ქავ­თა­რა­ძე. გააგრძელეთ კითხვა