"სახლებში მივარდნები და შვილებზე თავდასხმები - მოძალადის უცვლელი ხელწერაა... საკადრის პასუხს მიიღებთ" - რას წერს ნინო წილოსანი - კვირის პალიტრა

"სახლებში მივარდნები და შვილებზე თავდასხმები - მოძალადის უცვლელი ხელწერაა... საკადრის პასუხს მიიღებთ" - რას წერს ნინო წილოსანი

"ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის" დე­პუ­ტა­ტი ნინო წი­ლო­სა­ნი "ფე­ის­ბუ­ქის" ოფი­ცი­ა­ლურ გვერ­დზე წერს, რომ "სახ­ლებ­ში მი­ვარ­დნე­ბი, ოჯა­ხის წევ­რებ­ზე და შვი­ლებ­ზე თავ­დას­ხმე­ბი - მო­ძა­ლა­დის უც­ვლე­ლი ხელ­წე­რაა."

"სახ­ლებ­ში მი­ვარ­დნე­ბი, ოჯა­ხის წევ­რებ­ზე და შვი­ლებ­ზე თავ­დას­ხმე­ბი - მო­ძა­ლა­დის უც­ვლე­ლი ხელ­წე­რაა. ამ ყვე­ლაფ­რის ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რე­ბი სი­სა­ძაგ­ლეს ვე­რაფ­რით გა­ა­მარ­თლებთ და სა­კად­რის პა­სუხს აუ­ცი­ლებ­ლად მი­ი­ღებთ", - წერს მმარ­თვე­ლი გუნ­დის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი.