"ახლა ყველა ქოცს ბიძინას “სიბრძნის" იმედი აქვს - თავს იიმედებენ, რომ რაღაც "ტრიუკი" ექნება მოფიქრებული" - როგორ ეხმაურებიან ცნობილი სახეები კანონპროექტის გაწვევას? - კვირის პალიტრა

"ახლა ყველა ქოცს ბიძინას “სიბრძნის" იმედი აქვს - თავს იიმედებენ, რომ რაღაც "ტრიუკი" ექნება მოფიქრებული" - როგორ ეხმაურებიან ცნობილი სახეები კანონპროექტის გაწვევას?

"ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ პო­ლი­ტი­კუ­რი საბ­ჭოს, „ხალ­ხის ძა­ლი­სა“ და სა­პარ­ლა­მენ­ტო უმ­რავ­ლე­სო­ბის ერ­თობ­ლი­ვი გან­ცხა­დე­ბით, მი­ი­ღეს გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა, „უპი­რო­ბოდ, ყო­ველ­გვა­რი დათ­ქმის გა­რე­შე გა­იწ­ვი­ონ კა­ნონპ­რო­ექ­ტი“.

"ყო­ვე­ლი­ვე ზე­მო­აღ­ნიშ­ნუ­ლის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, რო­გორც სა­ზო­გა­დო­ე­ბის თი­თო­ე­უ­ლი წევ­რის წი­ნა­შე პა­სუ­ხის­მგე­ბელ­მა მმარ­თველ­მა ძა­ლამ, მი­ვი­ღეთ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა, უპი­რო­ბოდ, ყო­ველ­გვა­რი დათ­ქმის გა­რე­შე გა­ვიწ­ვი­ოთ ჩვენს მიერ მხარ­და­ჭე­რი­ლი კა­ნონპ­რო­ექ­ტი" - ნათ­ქვა­მია მათ მიერ გავ­რცე­ლე­ბულ გან­ცხა­დე­ბა­ში.

იუ­რის­ტე­ბის გან­მარ­ტე­ბით, პირ­ვე­ლი მოს­მე­ნით მი­ღე­ბუ­ლი კა­ნო­ნის გაწ­ვე­ვა არ ხდე­ბა, ამი­ტომ ე.წ. აგენ­ტე­ბის შე­სა­ხებ პირ­ვე­ლი კა­ნონპ­რო­ექ­ტი სა­პარ­ლა­მენ­ტო უმ­რავ­ლე­სო­ბამ სას­წრა­ფოდ უნდა გა­ი­ტა­ნოს მე­ო­რე მოს­მე­ნა­ზე და თა­ვად­ვე ჩა­აგ­დოს.

გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას ეხ­მა­უ­რე­ბი­ან პო­ლი­ტი­კო­სე­ბი და სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თვის ცნო­ბი­ლი სა­ხე­ე­ბი. მათი ნა­წი­ლი თვლის, რომ ეს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის მო­რი­გი "ტრი­უ­კია" და რე­ა­ლუ­რად მათ დრო­ის გაყ­ვა­ნა სურთ.

ხა­ტია დე­კა­ნო­ი­ძე, "ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბის“ ერთ-ერთი ლი­დე­რი: ივა­ნიშ­ვილს არ ჰყავს გუნ­დი. ჰყავს მსა­ხუ­რე­ბი და ვინც ამ რუ­სულ კა­ნონს მხა­რი და­უ­ჭი­რა - ისი­ნიც გა­ა­ნად­გუ­რა და მო­ის­რო­ლა.ასეა, სა­მუ­და­მო ლა­ქაა ეს.

გიგი უგუ­ლა­ვა, ოპო­ზი­ცი­ო­ნე­რი პო­ლი­ტი­კო­სი: კრემ­ლმა უკან და­ი­ხია, ეს გა­მარ­ჯვე­ბაა, მაგ­რამ მისი სა­ცე­ცე­ბი ჯერ არ გა­ნად­გუ­რე­ბუ­ლა. გვახ­სოვს ივა­ნიშ­ვი­ლის და­პი­რე­ბუ­ლი და გა­დაგ­დე­ბუ­ლი პრო­პორ­ცი­უ­ლი და არა მარ­ტო.ესე­ნი უნდა წა­ვიდ­ნენ!არა რუ­სულ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას!„ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ პო­ლი­ტი­კუ­რი საბ­ჭოს, „ხალ­ხის ძა­ლი­სა“ და სა­პარ­ლა­მენ­ტო უმ­რავ­ლე­სო­ბა - მი­ვი­ღეთ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა, ყო­ველ­გვა­რი დათ­ქმის გა­რე­შე გა­ვიწ­ვი­ოთ ჩვენს მიერ მხარ­და­ჭე­რი­ლი კა­ნონპ­რო­ექ­ტი

გი­ორ­გი რუ­ხა­ძე, "სტრა­ტე­გი­უ­ლი ანა­ლი­ზის ცენ­ტრის" დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი: ოც­ნე­ბამ უკან და­ი­ხია მარ­ტი­ვი მი­ზე­ზის გამო: გუ­შინ ბა­ტონ ივა­ნიშ­ვილს უბ­რა­ლოდ ძა­ლი­ან შე­ე­შინ­და.

თა­მარ ჩერ­გო­ლე­იშ­ვი­ლი, ჟურ­ნა­ლის­ტი: ახლა ყვე­ლა ქოცს ბი­ძი­ნას “სიბ­რძნის”იმე­დი აქვს - თავს იი­მე­დე­ბენ, რომ რა­ღაც “ტრი­უ­კი” ექ­ნე­ბა მო­ფიქ­რე­ბუ­ლი.ყვე­ლას, უკ­ლებ­ლივ. (ალ­ბათ იმე­დოვ­ნე­ბენ, რომ კან­დი­და­ტო­ბა­ში გაც­ვლის და ნორ­მა­ლი­ზა­ცი­ას მი­ი­ღე­ბენ - ძა­ლა­უფ­ლე­ბა­ში დარ­ჩე­ნის გა­სა­ხან­გრძლი­ვებ­ლად).რე­ჟი­მის მა­რი­ო­ნე­ტე­ბის უტი­ფა­რი ბრა­ვა­და ში­შით იყო გა­მოწ­ვე­უ­ლი და ახლა და­ზაფ­რუ­ლე­ბი არი­ან.

გააგრძელეთ კითხვა და იხილეთ პოსტები