როგორ ეხმაურება გიორგი კვირიკაშვილი ე.წ. აგენტების კანონპროექტის გაწვევას? - კვირის პალიტრა

როგორ ეხმაურება გიორგი კვირიკაშვილი ე.წ. აგენტების კანონპროექტის გაწვევას?

ქარ­თულ­მა სა­ზო­გა­დო­ე­ბამ კი­დევ ერთხელ და­ამ­ტკი­ცა ევ­რო­პუ­ლი ფა­სე­უ­ლო­ბე­ბის და და­სავ­ლუ­რი დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი კურ­სის ერ­თგუ­ლე­ბა, - ასე ეხ­მა­უ­რე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს ყო­ფი­ლი პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრი, გი­ორ­გი კვი­რი­კაშ­ვი­ლი ე.წ. აგენ­ტე­ბის შე­სა­ხებ კა­ნონპ­რო­ექ­ტის პარ­ლა­მენ­ტი­დან უკან გაწ­ვე­ვას.

აღ­ნიშ­ნუ­ლის შე­სა­ხებ კვი­რი­კაშ­ვი­ლი "ფე­ის­ბუქ­ზე“ წერს.

"ქარ­თულ­მა სა­ზო­გა­დო­ე­ბამ კი­დევ ერთხელ და­ამ­ტკი­ცა ევ­რო­პუ­ლი ფა­სე­უ­ლო­ბე­ბის და და­სავ­ლუ­რი დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი კურ­სის ერ­თგუ­ლე­ბა. და მა­ინც, 2023 წლის 7-8 მარ­ტის მარ­თლაც და სა­ყო­ველ­თაო პრო­ტეს­ტის მთა­ვა­რი შე­დე­გი იყო და­მო­უ­კი­დე­ბელ სა­ქარ­თვე­ლო­ში და­ბა­დე­ბუ­ლი თა­ო­ბის პირ­ვე­ლი ყვე­ლა­ზე ხმა­მა­ღა­ლი სი­ტყვა ქარ­თულ პო­ლი­ტი­კა­ში“, - წერს კვი­რი­კაშ­ვი­ლი.

"ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ გან­ცხა­დე­ბით, ე.წ. აგენ­ტე­ბის შე­სა­ხებ კა­ნონპ­რო­ექ­ტე­ბი ვე­ნე­ცი­ის კო­მი­სი­ი­დან უკვე გა­მო­ი­თხო­ვეს, პირ­ვე­ლი მოს­მე­ნით მი­ღე­ბულ პრო­ექტს კი პლე­ნა­რულ სხდო­მა­ზე ისევ გა­ი­ტა­ნენ და მე­ო­რე მოს­მე­ნი­სას კენ­ჭისყრა­ზე ჩა­აგ­დე­ბენ.

ambebi.ge