"ევროპისკენ შეტრიალებულმა საქართველომ იცის, რომ შეუძლია საფრანგეთის მეგობრობის იმედი ჰქონდეს" - ემანუელ მაკრონი განცხადებას ქართულ ენაზე აქვეყნებს - კვირის პალიტრა

"ევროპისკენ შეტრიალებულმა საქართველომ იცის, რომ შეუძლია საფრანგეთის მეგობრობის იმედი ჰქონდეს" - ემანუელ მაკრონი განცხადებას ქართულ ენაზე აქვეყნებს

საფ­რან­გე­თის პრე­ზი­დენ­ტი, ემა­ნუ­ელ მაკ­რო­ნი "ფე­ის­ბუ­ქის" ოფი­ცი­ა­ლურ გვერ­დზე წერს, რომ სა­ქარ­თვე­ლოს შე­უძ­ლია საფ­რან­გე­თის მე­გობ­რო­ბის იმე­დი ჰქონ­დეს.

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ მაკ­რო­ნის გან­ცხა­დე­ბა ქარ­თულ ენა­ზეა გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი.

"გა­გო­ნი­ლია ქარ­თვე­ლე­ბის ერ­თგუ­ლე­ბა დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი ღი­რე­ბუ­ლე­ბე­ბის, პრე­სი­სა და გა­ერ­თი­ა­ნე­ბის თა­ვი­სუფ­ლე­ბის მი­მართ.

ევ­რო­პის­კენ შეტ­რი­ა­ლე­ბულ­მა სა­ქარ­თვე­ლომ იცის, რომ შე­უძ­ლია საფ­რან­გე­თის მე­გობ­რო­ბის იმე­დი ჰქონ­დეს"

ambebi.ge