სალომე ზურაბიშვილის ვიზიტი აშშ-ში - რა ფოტოებს აქვეყნებს პრეზიდენტი "ინსტაგრამზე" - კვირის პალიტრა

სალომე ზურაბიშვილის ვიზიტი აშშ-ში - რა ფოტოებს აქვეყნებს პრეზიდენტი "ინსტაგრამზე"

სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტი სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლი, სა­მუ­შაო ვი­ზი­ტით, ამე­რი­კის შე­ერ­თე­ბულ შტა­ტებ­ში იმ­ყო­ფე­ბა. ის ნიუ იორკში, გა­ე­რო-ს ეკო­ნო­მი­კუ­რი და სო­ცი­ა­ლუ­რი საბ­ჭოს ქალ­თა სტა­ტუ­სის შე­სა­ხებ კო­მი­სი­ის 67-ე სე­სი­ას და­ეს­წრო.

პრე­ზი­დენ­ტმა ვი­ზი­ტის ამ­სახ­ვე­ლი რამ­დე­ნი­მე ფოტო "ინ­სტაგ­რა­მის" ოფი­ცი­ა­ლურ გვერ­დზე გა­მო­აქ­ვეყ­ნა.

"სა­ჩუ­ქა­რი სა­ქარ­თვე­ლოს­გან გა­ე­როს - ხელ­ნა­წე­რი ვე­ფხის­ტყა­ო­სა­ნი" - წერს სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლი:

salo3-58365-1678454713.jpg

პრე­ზი­დენ­ტი ნიუ იორკში, ჰარ­ვარ­დის კლუბ­ში:

salone-58512-1678454713.jpg

პრე­ზი­დენ­ტის ამე­რი­კის შე­ერ­თე­ბულ შტა­ტებ­ში ვი­ზიტს სა­ქარ­თვე­ლო­ში "ცხე­ლი პე­რი­ო­დი" და­ემ­თხვა. თბი­ლის­ში გა­მარ­თუ­ლი მას­შტა­ბუ­რი საპ­რო­ტეს­ტო აქ­ცი­ე­ბის გამო, ზუ­რა­ბიშ­ვილ­მა ზო­გი­ერ­თი შეხ­ვედ­რა გა­ა­უქ­მა.

მან სა­გან­გე­ბო მი­მარ­თვა გა­ავ­რცე­ლა და თქვა, რომ "აგენ­ტე­ბის შე­სა­ხებ კა­ნონს" ვე­ტოს და­ა­დებ­და.

salo2-58365-1678454713.jpg

გარ­და ამი­სა, პრე­ზი­დენ­ტმა არა­ერთ და­სავ­ლურ მე­დი­ას ინ­ტერ­ვიუ მის­ცა და მწვა­ვე შე­ფა­სე­ბე­ბი გა­ა­კე­თა სა­ქარ­თვე­ლოს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის მი­მართ. სა­ერ­თა­შო­რი­სო არე­ნა­ზე კი კი­დევ ერთხელ მკა­ფი­ოდ და­ა­ფიქ­სი­რა ქარ­თვე­ლი ხალ­ხის სურ­ვი­ლი - იყოს ევ­რო­პუ­ლი ოჯა­ხის წევ­რი. (წყარო)