"ჩინეთის ერთ-ერთ ტელევიზიაში, საქართველოს შესახებ გადაცემის ჩაწერის დროს, ასეთი სიურპრიზი მოგვიწყეს" - ქართულად ამღერებული ჩინელი ბავშვები: რა ვიდეოს აქვეყნებს ელჩი? - კვირის პალიტრა

"ჩინეთის ერთ-ერთ ტელევიზიაში, საქართველოს შესახებ გადაცემის ჩაწერის დროს, ასეთი სიურპრიზი მოგვიწყეს" - ქართულად ამღერებული ჩინელი ბავშვები: რა ვიდეოს აქვეყნებს ელჩი?

სა­ქარ­თვე­ლოს ელჩი ჩი­ნეთ­ში არ­ჩილ კა­ლან­დია სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ვი­დე­ოს აქ­ვეყ­ნებს, სა­დაც ჩი­ნე­ლი ბავ­შვე­ბის მიერ მო­წყო­ბილ სი­ურპრიზ­ზე წერს. მისი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ჩი­ნე­თის ერთ-ერთ ტე­ლე­ვი­ზი­ა­ში სტუმ­რად იმ­ყო­ფე­ბო­და, რა დრო­საც ჩი­ნელ­მა ბავ­შვებ­მა მის პა­ტივ­სა­ცე­მად ქარ­თუ­ლად იმ­ღე­რეს.

"ჩი­ნე­თის ერთ-ერთ ტე­ლე­ვი­ზი­ა­ში, სა­ქარ­თვე­ლოს შე­სა­ხებ გა­და­ცე­მის ჩა­წე­რის დროს, ჩვენ­მა ჩი­ნელ­მა მე­გობ­რებ­მა ასე­თი სი­ურპრი­ზი მოგ­ვი­წყვეს" - წერს არ­ჩილ კა­ლან­დია.

ნა­ხეთ ვი­დეო: