ფილმი, რომელიც "ოსკარის" 95-ე დაჯილდოების ტრიუმფატორი გახდა - როგორ განაწილდა ჯილდოები? - კვირის პალიტრა

ფილმი, რომელიც "ოსკარის" 95-ე დაჯილდოების ტრიუმფატორი გახდა - როგორ განაწილდა ჯილდოები?

12 მარტს, ლოს-ან­ჯე­ლეს­ში "ოს­კა­რის" რი­გით 95-ე და­ჯილ­დო­ე­ბა გა­ი­მარ­თა. რო­გორც აღ­მოჩ­ნდა, პრეს­ტი­ჟუ­ლი და­ჯილ­დო­ე­ბის ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რებ­მა ტრა­დი­ცი­უ­ლი წი­თე­ლი ხა­ლი­ჩის ნაც­ვლად, გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი ფერი გა­მო­ი­ყე­ნეს.

ღო­ნის­ძი­ე­ბას ბევ­რი ვარ­სკვლა­ვი და­ეს­წრო.

ნო­მი­ნა­ცი­ე­ბის უმე­ტე­სო­ბა­ში ფილ­მე­ბი Elvis, Tár, Everything Everywhere All at Once, და The Fabelmans იყო წარ­დგე­ნი­ლი. ოთხი­ვე მათ­გა­ნი წლის სა­უ­კე­თე­სო ფილ­მის კა­ტე­გო­რი­ა­შიც იყო ნო­მი­ნი­რე­ბუ­ლი, თუმ­ცა უდა­ვო ლი­დე­რი და გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი Everything Everywhere All at Once გახ­და. ფილმმა 11 ნო­მი­ნა­ცი­ი­დან 7 "ოს­კა­რი" მო­ი­პო­ვა.

ეს ფილ­მი კვო­ნი­სა და შე­ი­ნერ­ტის რი­გით მე­ო­რე სრულ­მეტ­რა­ჟი­ა­ნი ფილ­მია, რო­მე­ლიც 2022 წლის სენ­სა­ცი­ად იქცა და ათო­ბით ჯილ­დო მო­ი­პო­ვა.

რაც შე­ე­ხე­ბა სა­უ­კე­თე­სო ქალ მსა­ხი­ობს, ამ კა­ტე­გო­რი­ა­ში ანა დე არ­მა­სი, კეიტ ბლან­შე­ტი, ან­დრეა რა­ი­ზე­ბო­რო, მი­შელ იო და მი­შელ უი­ლი­ამ­სი იყ­ვნენ წარ­დგე­ნი­ლი. ნო­მი­ნან­ტებს შო­რის გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი Everything Everywhere All at Once-ში მთა­ვა­რი რო­ლის შემ­სრუ­ლე­ბე­ლი, მიშელ იო გახ­ლავთ და შე­დე­გად, ის პირ­ვე­ლი აზი­ე­ლი ქა­ლია, ვინც ამ ნო­მი­ნა­ცი­ა­ში გა­ი­მარ­ჯვა. (გააგრძელეთ კითხვა)