"ისე აგიდგათ თქვენ გვერდები“ - როგორ მიმართა ბადრი ესებუამ მოწმე პოლიციელს სასამართლო სხდომაზე? - კვირის პალიტრა

"ისე აგიდგათ თქვენ გვერდები“ - როგორ მიმართა ბადრი ესებუამ მოწმე პოლიციელს სასამართლო სხდომაზე?

"იმ გან­ცხა­დე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით და­ვუს­ვამ კი­თხვას, სა­დაც თქვა, ბად­რიმ აღი­ა­რა და გვი­თხრა, რომ თან­ხის ნა­ხე­ვა­რი დავ­ხარ­ჯე, ნა­ხე­ვა­რი კი დავ­კარ­გეო. ისე აგიდ­გათ თქვენ გვერ­დე­ბი“, - ასე მი­მარ­თა ბად­რი ესე­ბუ­ამ მოწ­მეს, პო­ლი­ცი­ელ გი­ორ­გი ქა­და­რი­ას ზუგ­დი­დის რა­ი­ო­ნულ სა­სა­მარ­თლო­ში მიმ­დი­ნა­რე სა­სა­მარ­თლო პრო­ცეს­ზე. გი­ორ­გი ქა­და­რი­ას გან­მარ­ტე­ბით, და­კა­ვე­ბი­სას ბად­რი ესე­ბუ­ამ მათ­თან სა­უბ­რი­სას აღი­ა­რა, რომ მძევ­ლე­ბის გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბის სა­ნაც­ვლოდ მი­ღე­ბუ­ლი თან­ხის ნა­წი­ლი და­ხარ­ჯა, ნა­წი­ლი კი და­კარ­გა.

მოწ­მის ეს გან­ცხა­დე­ბა თა­ვად ბრალ­დე­ბულ­მა გა­აპ­რო­ტეს­ტა. რო­გორც ესე­ბუ­ამ აღ­ნიშ­ნა, მოწ­მე იტყუ­ე­ბა.

IPN