"20 წელი ვატარე ეს კვართი! მიმიფურთხებია ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც ჩემი 20 წელიწადი 2 დღეში გაყიდა და იფიქრა, რომ სამშობლო რუსეთში გავცვალე" - კვირის პალიტრა

"20 წელი ვატარე ეს კვართი! მიმიფურთხებია ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც ჩემი 20 წელიწადი 2 დღეში გაყიდა და იფიქრა, რომ სამშობლო რუსეთში გავცვალე"

პარ­ტია "ხალ­ხის ძა­ლის“ ერთ-ერთი წევ­რი, ყო­ფი­ლი მო­რაგ­ბე და­ვით კა­ჭა­რა­ვა ე.წ. აგენ­ტე­ბის კა­ნონპ­რო­ექ­ტის შე­სა­ხებ სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ვრცელ გან­ცხა­დე­ბას აქ­ვეყ­ნებს:

და­ვით კა­ჭა­რა­ვა:

- კა­ნა­დამ და ევ­რო­კავ­შირ­მა იგი­ვე კა­ნო­ნის გან­ხილ­ვე­ბი და­ი­წყო! ვინც ბავ­შვებს, ჩემი ოჯა­ხის წევ­რებს წერ­დით! ვინც ჩემი და ჩემი კო­ლე­გე­ბის ყვე­ლა­ზე დიდ შე­უ­რა­ცხყო­ფას, რუ­სე­თის აგენ­ტე­ბად და ქვეყ­ნის მო­ღა­ლა­ტე­ე­ბად გა­მო­ცხა­დე­ბას გა­აზ­რე­ბუ­ლად მხარს უჭერ­დით! არ და ვერ გა­პა­ტი­ებთ!!! კა­ნო­ნის წა­კი­თხვაც და­გე­ზა­რათ და ვინც შეც­დო­მა­ში შე­გიყ­ვა­ნათ, მა­გათ მო­კი­თხეთ პა­სუ­ხი!ვნა­ხავ რამ­დე­ნი გა­ბე­დავთ სი­მარ­თლის და­წე­რას, რომ გა­მო­გი­ყე­ნეს!

07/03/2023 - დას­რულ­და კო­ლექ­ტი­ურ "ნა­ცებ­თან" კო­ჰა­ბი­ტა­ცია!!!

ახალ­გაზ­რდუ­ლე­ბი­დან მო­ყო­ლე­ბუ­ლი, 20 წელი სი­ა­მა­ყით და პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბით ვა­ტა­რე ეს კვარ­თი (გუ­ლის­ხმობს რაგ­ბის სა­მოსს). 90-იანი წლე­ბის მერე რუ­სეთ­თან სა­ქარ­თვე­ლოს გა­მარ­ჯვე­ბის ყვე­ლა­ზე დიდი სიმ­ბო­ლო! თქვენ მას­წავ­ლით რუ­სეთთ­თან რო­გორ უნდა ვი­მოქ­მე­დო, რომ გა­ვი­მარ­ჯვოთ?! მი­მი­ფურ­თხე­ბია ყვე­ლა იმ ადა­მი­ა­ნის­თვის, ვინც ჩემი 20 წე­ლი­წა­დი 2 დღე­ში გა­ყი­და და იფიქ­რა, რომ მე სამ­შობ­ლო რუ­სეთ­ში გავცვა­ლე!!! ისე რომ კი­თხვაც არ და­მის­ვა!!! რა ხდე­ბა კა­ჭიო?!"