"მე არ მიკვირს, რომ თამარ მეფის ქვეყანაში ასეთი გაბედული ქალები არსებობენ, მაგრამ მთელი მსოფლიო გაგიჟებულია, როგორ ვერ ერევა წყლის ჭავლი ქალს" - კვირის პალიტრა

"მე არ მიკვირს, რომ თამარ მეფის ქვეყანაში ასეთი გაბედული ქალები არსებობენ, მაგრამ მთელი მსოფლიო გაგიჟებულია, როგორ ვერ ერევა წყლის ჭავლი ქალს"

ე.წ აგენ­ტე­ბის კა­ნო­ნის წი­ნა­აღ­მდეგ პარ­ლა­მენ­ტთან 7-8 მარტს გა­მარ­თუ­ლი აქ­ცი­ე­ბის ერთ-ერთ სიმ­ბო­ლოდ იქცა ქალი, რო­მე­ლიც ევ­რო­კავ­ში­რის დრო­შას სპეც­რაზ­მი­სა და წყლის ჭავ­ლის წინ აფ­რი­ა­ლებ­და. ნანა მა­ლაშ­ხია სა­ჯა­რო მო­ხე­ლეა და დღეს მას მთე­ლი სა­ქარ­თვე­ლო იც­ნობს, რო­გორც ქარ­თვე­ლე­ბის მიერ ევ­რო­პუ­ლი არ­ჩე­ვა­ნის დაც­ვის სიმ­ბო­ლოს.

დათო ტუ­რაშ­ვი­ლი ამ­ბობს, რომ ნანა მა­ლაშ­ხი­ას უკან 40 სა­უ­კუ­ნე დგას და ის თა­მა­რის სამ­შობ­ლო­დან არის, სწო­რედ ამი­ტომ არ უკ­ვირს მწე­რალს ქა­ლის თავ­გან­წირ­ვა...

დათო ტუ­რაშ­ვი­ლი:

"ყვე­ლა ძა­ლა­დო­ბა, უსა­მარ­თლო­ბა, ყვე­ლა ჩაგ­ვრა არის ცუდი, სუ­ლერ­თია, ვინ არის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში. იმი­ტომ ვერ და­ა­მარ­ცხეს ჩვე­ნი შვი­ლე­ბი, რომ ეს იცი­ან ზუს­ტად. ის ქალი - ნანა მა­ლაშ­ხია სა­ჯა­რო მო­ხე­ლე ყო­ფი­ლა, გავ­გიჟ­დი, ისე გა­მი­ხარ­და, მე­რი­ის თა­ნამ­შრო­მე­ლია და რა მაგ­რად ეს­მის, რას ნიშ­ნავს სა­ხელ­მწი­ფო. ამას რო­გორ და­ა­მარ­ცხე­ბენ. ის, ვინც ტყვი­ას ეს­ვრის და წყალს უშ­ვებს, იმის უკან დგას კო­ბა­ხი­ძე და წიგ­ნი რომ მო­ის­რო­ლა, ის დე­პუ­ტა­ტი - მა­ჭა­რაშ­ვი­ლი.

სა­ჯა­რო მო­ხე­ლე ასე­თი უნდა გვყავ­დეს, სი­ნამ­დვი­ლე­ში სა­ხელ­მწი­ფო სამ­სა­ხუ­რი ამას ნიშ­ნავს. ის, რა­საც მარ­კე­სი ამ­ბობ­და, როცა ემ­თხვე­ვა მთავ­რო­ბი­სა და ხალ­ხის ინ­ტე­რე­სი, უნი­კა­ლუ­რი რა­მეა... ამას ვინ მო­ე­რე­ვა, ამი­ტომ მო­ი­ა­რა მთე­ლი მსოფ­ლიო მის­მა კად­რებ­მა.

იმ ხალ­ხმა არ იცის, რომ ეს თა­მარ მე­ფის ქვეყ­ნი­დან არის. ჩემ­თვის არ არის გა­საკ­ვი­რი, რომ თა­მარ მე­ფის ქვე­ყა­ნა­ში ასე­თი გა­ბე­დუ­ლი ქა­ლე­ბი არ­სე­ბო­ბენ, მაგ­რამ მთე­ლი მსოფ­ლიო არის გა­გი­ჟე­ბუ­ლი, რო­გორ ვერ ერე­ვა წყლის ჭავ­ლი ქალს.

ამ ქა­ლის უკან 40 სა­უ­კუ­ნე დგას, მე­დეა კოლ­ხის სამ­შობ­ლო­დან არის. ამას ვინ მო­ე­რე­ვა, ია­სო­ნი თუ პუ­ტი­ნი?"

ambebi.ge