"ჩემი გამზრდელი დედის საფლავის ფოტოც კი გამოაქვეყნა... არ ენდობა ამერიკის ლაბორატორიას" - ემიგრანტი ქალი ამტკიცებს, რომ თამუნა მუსერიძის დედაა: რას ჰყვება ყოფილი წამყვანი? - კვირის პალიტრა

"ჩემი გამზრდელი დედის საფლავის ფოტოც კი გამოაქვეყნა... არ ენდობა ამერიკის ლაბორატორიას" - ემიგრანტი ქალი ამტკიცებს, რომ თამუნა მუსერიძის დედაა: რას ჰყვება ყოფილი წამყვანი?

უკვე რამ­დე­ნი­მე წე­ლია რაც თა­მუ­ნა მუ­სე­რი­ძე ბი­ო­ლო­გი­ურ მშობ­ლებს ეძებს. ინ­ფორ­მა­ცია, რომ ნაშ­ვი­ლე­ბი იყო ჟურ­ნა­ლის­ტმა გამ­ზრდე­ლი დე­დის გარ­დაც­ვა­ლე­ბის შემ­დეგ შე­ი­ტყო. ამ რთულ გზა­ზე თა­მუ­ნამ ჯგუ­ფი სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში „ვე­ძებ“ შექ­მნა, სა­დაც სხვა გაშ­ვი­ლე­ბუ­ლებ­საც ეხ­მა­რე­ბა ბი­ო­ლო­გი­უ­რი მშობ­ლე­ბის პოვ­ნა­ში.

ძი­ე­ბა გრძელ­დე­ბა და ამ ეტაპ­ზე თა­მუ­ნამ მხო­ლოდ ბი­ო­ლო­გი­უ­რი ბა­ბუა იპო­ვა, რო­მე­ლიც ახალ­გაზ­რდა ასაკ­ში გარ­და­იც­ვა­ლა, მისი შვი­ლე­ბი კი გე­ნე­ტი­კუ­რი ტეს­ტის გა­კე­თე­ბის შემ­დეგ თა­მუ­ნას­თვის მხო­ლოდ ბი­ძე­ბი და დე­ი­დე­ბი აღ­მოჩ­ნდენ...

ბი­ო­ლო­გი­უ­რი მშობ­ლე­ბის ძებ­ნას აგ­რძე­ლებს, თუმ­ცა ამ წლე­ბის მან­ძილ­ზე არა­ერ­თი ადა­მი­ა­ნი აღ­მოჩ­ნდა მის ცხოვ­რე­ბა­ში, რომ­ლე­ბიც არ­წმუ­ნებ­დნენ რომ დე­დის პოვ­ნა­ში და­ეხ­მა­რე­ბოდ­ნენ.

ქალ­ბა­ტო­ნი კი რომ­ლის შე­სა­ხე­ბაც ჟურ­ნა­ლის­ტი ინ­ტერ­ვი­უ­ში გვიყ­ვე­ბა სა­ბერ­ძნეთ­ში ცხოვ­რობს, ემიგ­რან­ტია. მე­უღ­ლე გარ­დაც­ვლი­ლი ჰყავს და მისი სამი შვი­ლი სა­ქარ­თვე­ლო­ში ცხოვ­რო­ბენ. პირ­ვე­ლად ორი წლის წინ და­უ­კავ­შირ­და და უთხრა, რომ დე­და­მი­სი იყო, მაგ­რამ გე­ნე­ტი­კურ­მა ანა­ლიზ­მა ნა­თე­სა­უ­რი კავ­ში­რი არ და­ა­დას­ტუ­რა.

ამის მი­უ­ხე­და­ვად ქალს არ სჯე­რა ტეს­ტის ნამ­დვი­ლო­ბის, სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში აქ­ვეყ­ნებს თა­მუ­ნას შვი­ლე­ბის ფო­ტო­ებს, მო­იხ­სე­ნი­ებს მათ შვი­ლიშ­ვი­ლე­ბად და ჟურ­ნა­ლის­ტის თქმით, მისი გამ­ზრდე­ლი დე­დის საფ­ლა­ვის ფო­ტოც კი გა­მო­აქ­ვეყ­ნა, რაც სე­რო­ზუ­ლი სტრეს­ში ამ­ყო­ფებს თა­მუ­ნას...

- ამ ქალ­ბა­ტონ­მა იმ­შო­ბი­ა­რა 1979 წელს, სა­ნამ მე და­ვი­ბა­დე­ბო­დი 5 წლით ადრე. გა­სა­გე­ბია, რომ სამ­შო­ბი­ა­რო­ში ცვლიდ­ნენ თა­რი­ღებს, მაგ­რამ 5 წლის შეც­ვლა წარ­მო­უდ­გე­ნე­ლია. ორი წლის გან­მავ­ლო­ბაშ ვუხ­სნი­დი, რომ არ შე­იძ­ლე­ბო­და ასე, მაგ­რამ ამ­ბობს, რომ თა­რი­ღი შე­მიც­ვა­ლეს და დე­და­ჩე­მია. შემ­დეგ შეც­ვა­ლა ვერ­სია და ახლა ამ­ბობს, რომ 1981 წელს იმ­შო­ბი­ა­რა. სულ რომ 1981 წელს ემ­შო­ბი­ა­რა, მა­ინც ფი­ზი­კუ­რად ვერ გა­მო­დის, რად­გან 1981 წლის ივ­ნის­ში და­ო­ჯახ­დნენ ჩემი გამ­ზრდე­ლი მშობ­ლე­ბი და წი­ნას­წარ ხომ არ აიყ­ვან­დნენ შვილს, რა იცოდ­ნენ, რომ არ გა­უჩ­ნდე­ბო­დათ. ამის გარ­და მის შვილ­თან გა­ვი­კე­თე გე­ნე­ტი­კუ­რი ანა­ლი­ზი და მო­ვი­და უარ­ყო­ფი­თი პა­სუ­ხი და ამ­ბობს, რომ არ ენ­დო­ბა ამე­რი­კის ლა­ბო­რა­ტო­რი­ას.

- ეს ქალი ახლა სა­ბერ­ძნეთ­ში ცხოვ­რობს...

- დიახ და ამ­ტკი­ცებს, რომ თით­ქოს მა­მი­და­ჩე­მი მუ­შა­ობ­და მას­თან რა­ღაც ცეხ­ში. ოღონდ მა­მი­დას დამ­თავ­რე­ბუ­ლი აქვს პე­და­გო­გი­უ­რი და მთე­ლი ცხოვ­რე­ბა ერთ-ერთ სკო­ლა­ში და­წყე­ბი­თი კლა­სის მას­წავ­ლე­ბე­ლია და ფი­ზი­კუ­რად ვერ იმუ­შა­ვებ­და სა­დღაც ცეხ­ში. გარ­და ამი­სა ამ­ბობს, რომ ჩემი ბი­ძაშ­ვი­ლი ახ­სოვს, რო­მე­ლიც იმ სამ­შო­ბი­ა­რო­ში, სა­დაც მე და­ვი­ბა­დე გი­ნე­კო­ლო­გი იყო. ჩემი ბი­ძაშ­ვი­ლი ჩემ­ზე 4 წლით უფ­რო­სია და იმ დროს ვერ იმუ­შა­ვებ­და იქ გი­ნე­კო­ლო­გად.

- ნამ­დვი­ლად ჰყავს ამ ქალს შვი­ლი და­კარ­გუ­ლი, მისი შვი­ლე­ბი რას ამ­ბო­ბენ? გააგრძელეთ კითხვა