"მარიამი მსოფლიოს ასობით ახალგაზრდაში გამოარჩიეს" - ქართველი მოსწავლის წარმატება ამერიკაში: რას წერს აშშ-ის საელჩო მარიამ ქურდაძეზე? - კვირის პალიტრა

"მარიამი მსოფლიოს ასობით ახალგაზრდაში გამოარჩიეს" - ქართველი მოსწავლის წარმატება ამერიკაში: რას წერს აშშ-ის საელჩო მარიამ ქურდაძეზე?

სა­ქარ­თვე­ლო­ში არ­სე­ბუ­ლი ამე­რი­კის სა­ელ­ჩო ქარ­თვე­ლი მოს­წავ­ლის ამე­რი­კულ წარ­მა­ტე­ბა­ზე წერს. სა­უ­ბა­რია მა­რი­ამ ქურ­და­ძე­ზე, რო­მე­ლიც შე­ერ­თე­ბულ შტა­ტებ­ში მა­ღა­ლი აკა­დე­მი­უ­რი მოს­წრე­ბი­სა და სა­კუ­თა­რი ქვეყ­ნის კულ­ტუ­რის გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ენ­თუ­ზი­აზ­მით გა­ზი­ა­რე­ბის გამო მსოფ­ლი­ოს ასო­ბით ახალ­გაზ­რდა­ში გა­მო­არ­ჩი­ეს.

"ქარ­თვე­ლი სკო­ლის მოს­წავ­ლე, რო­მე­ლიც ამე­რი­კა­ში ჩვე­ნი გაც­ვლი­თი პროგ­რა­მით იმ­ყო­ფე­ბა, მთე­ლი მსოფ­ლი­ო­დან ასო­ბით ახალ­გაზ­რდას შო­რის, FLEX პროგ­რა­მის თვის მო­ნა­წი­ლედ და­სა­ხელ­და.

მა­რი­ამ ქურ­და­ძე შე­არ­ჩი­ეს მა­ღა­ლი აკა­დე­მი­უ­რი მოს­წრე­ბის, მო­ხა­ლი­სე­ო­ბი­სა და სა­კუ­თა­რი ქვეყ­ნის კულ­ტუ­რის გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ენ­თუ­ზი­აზ­მით გა­ზი­ა­რე­ბის გამო. შე­ერ­თე­ბულ შტა­ტებ­ში სა­ქარ­თვე­ლოს კულ­ტუ­რის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცია ჩვე­ნი გაც­ვლი­თი პროგ­რა­მე­ბის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ნა­წი­ლია.

ამ როლ­ში ქარ­თვე­ლი მო­ნა­წი­ლე­ე­ბი ყო­ველ­თვის ბრწყი­ნა­ვენ და ჩვე­ნი დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის 30 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში ათა­სო­ბით ამე­რი­კელს პი­რა­დად გა­აც­ნეს და შე­აყ­ვა­რეს სა­ქარ­თვე­ლო" - წე­რია ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში.