"ვლადიმერ პუტინი ოკუპირებულ ქალაქ მარიუპოლში ჩავიდა" - რას წერს რუსული მედია? - კვირის პალიტრა

"ვლადიმერ პუტინი ოკუპირებულ ქალაქ მარიუპოლში ჩავიდა" - რას წერს რუსული მედია?

რუ­სე­თის პრე­ზი­დენ­ტი ვლა­დი­მერ პუ­ტი­ნი ოკუ­პი­რე­ბულ ქა­ლაქ მა­რი­უ­პოლს ეწ­ვია. ინ­ფორ­მა­ცი­ას რუ­სუ­ლი სა­ხელ­მწი­ფო მე­დია აქ­ვეყ­ნებს, რო­მე­ლიც აღ­ნიშ­ნულს "სა­მუ­შაო ვი­ზიტს“ უწო­დებს.

კრემლზე დაყ­რდნო­ბით, რუ­სუ­ლი სა­ხელ­მწი­ფო სა­ინ­ფორ­მა­ციო სა­ა­გენ­ტო “ტასი“ წერს, რომ პუ­ტი­ნი მა­რი­უ­პოლ­ში ვერ­ტმფრე­ნით ჩა­ვი­და, ის ქა­ლა­ქის რამ­დე­ნი­მე რა­ი­ონს ეწ­ვია, სა­დაც ჩერ­დე­ბო­და და ად­გი­ლობ­რი­ვებს ესა­უბ­რე­ბო­და.

შე­გახ­სე­ნებთ, კრემ­ლის ლი­დე­რი ოკუ­პი­რე­ბუ­ლი ყი­რიმ­შიც ჩა­ვი­და.