ტელეკომპანია "იმედის" ინფორმაციით, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი გიორგი ამილახვარი იქნება - კვირის პალიტრა

ტელეკომპანია "იმედის" ინფორმაციით, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი გიორგი ამილახვარი იქნება

ტე­ლე­კომ­პა­ნია "იმე­დის" ინ­ფორ­მა­ცი­ით, სა­ქარ­თვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის მი­ნის­ტრი გი­ორ­გი ამი­ლახ­ვა­რი იქ­ნე­ბა. ამი­ლახ­ვა­რი ამ­ჟა­მად პარ­ლა­მენ­ტის გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის კო­მი­ტე­ტის თავ­მჯდო­მა­რეა.

გა­და­ცე­მა "იმე­დის კვი­ა­ში" გა­მო­ით­ქვა ვა­რა­უ­დი, რომ გა­ნათ­ლე­ბის ახა­ლი მი­ნის­ტრი პრე­მი­ერ­მი­ნის­ტრმა, ირაკ­ლი ღა­რი­ბაშ­ვილ­მა შე­სა­ძოა, ხვალ წა­რად­გი­ნოს.

გა­ნათ­ლე­ბის მოქ­მე­დი მი­ნის­ტრი მი­ხე­ილ ჩხენ­კე­ლია, რო­მე­ლიც ამ პოსტს უკვე მე­ო­რედ იკა­ვებს. პირ­ვე­ლად ის ამ თა­ნამ­დე­ბო­ბას 2017-2018 წლებ­ში იკა­ვებ­და. მე­ო­რედ კი 2019 წელს და­ი­ნიშ­ნა.