საქართველო "ევროვიზიას" კონკურსს გამოეთიშა - ნახეთ ვიდეო, როგორ გამოვიდა ირუ ხე­ჩა­ნო­ვი სცენაზე - კვირის პალიტრა

საქართველო "ევროვიზიას" კონკურსს გამოეთიშა - ნახეთ ვიდეო, როგორ გამოვიდა ირუ ხე­ჩა­ნო­ვი სცენაზე

ცოტა ხნის წინ ევ­რო­ვი­ზი­ის" ნა­ხე­ვარ­ფი­ნა­ლი გა­ი­მარ­თა, სა­დაც სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ხე­ლით სცე­ნა­ზე ირუ ხე­ჩა­ნო­ვი წარ­სდგა. მან სიმ­ღე­რა Echo შე­ას­რუ­ლა. სა­ქარ­თვე­ლოს წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი მე­თერ­თმე­ტე ნომ­რად გა­მო­ვი­და და უნდა ით­ქვას, რომ საკ­მა­ოდ შთამ­ბეჭ­და­ვი ნო­მე­რიც შეს­თა­ვა­ზა მა­ყუ­რე­ბელს.

"სა­ქარ­თვე­ლო მიყ­ვარ­ხარ" - ეს იყო ქარ­თვე­ლი კონ­კურ­სან­ტის სი­ტყვე­ბი სა­კონ­კურ­სო გა­მოს­ვლის შემ­დეგ.

ირუ ხე­ჩა­ნო­ბის ბედი კონ­კურ­სში შე­სუ­ლი ხმე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა­ზე იყო და­მო­კი­დე­ბუ­ლი. აქვე უნდა ვთქვათ, რომ სა­ქარ­თვე­ლოს თა­ვი­სი წარ­მო­მად­გენ­ლის­თვის ხმის მი­ცე­მა არ შე­ეძ­ლოთ, ამი­ტომ უცხო­ეთ­ში მცხოვ­რე­ბი ქარ­თვე­ლე­ბის მხარ­და­ჭე­რა უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სი და გა­დამ­წყვე­ტი აღ­მოჩ­ნდა.