როდიდან იგეგმება "ჩემი ცოლის დაქალების" ეთერში დაბრუნება - რას ამბობს სერიალის პროდიუსერი გეგმებზე? - კვირის პალიტრა

როდიდან იგეგმება "ჩემი ცოლის დაქალების" ეთერში დაბრუნება - რას ამბობს სერიალის პროდიუსერი გეგმებზე?

პო­პუ­ლა­რუ­ლი სე­რი­ა­ლი "ჩემი ცო­ლის და­ქა­ლე­ბი" მალე მა­ყუ­რე­ბელს და­უბ­რუნ­დე­ბა. ამის შე­სა­ხებ ტე­ლე­კომ­პა­ნია „ფორ­მუ­ლას“ ეთერ­ში არ­ხის დირ­ქტორ­მა ზუკა გუმ­ბა­რი­ძემ გა­ნა­ცხა­და.

AMBEBI.GE სე­რი­ა­ლის პრო­დი­უ­სერს ირაკ­ლი სა­ღი­ნა­ძეს და­უ­კავ­შირ­და:

- კი, გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა მი­ვი­ღეთ, სე­რი­ა­ლი აღ­ვად­გი­ნოთ და მუ­შა­ო­ბას ვი­წყებთ იმის­თვის, რომ "ჩემი ცო­ლის და­ქა­ლე­ბი" მა­ყუ­რე­ბელს და­უბ­რუნ­დეს. ამ­დე­ნი ხანი პა­უ­ზა რომ იყო, ახლა ყვე­ლა­ფე­რი თა­ვი­დან არის ასა­წყო­ბი და გა­სა­კე­თე­ბე­ლი. ვინ სად არის, რო­გორ არის, - ეს ყვე­ლაფ­რი მო­სა­კი­თხია. მოკ­ლედ, მუ­შა­ო­ბას ვი­წყებთ.

- გაქვთ მო­ნა­ხა­ზი, ში­ნა­არ­სობ­რივ ნა­წილ­ში რა მი­მარ­თუ­ლე­ბას აირ­ჩევთ?

- გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა გუ­შინ მი­ვი­ღეთ. ამი­ტომ ში­ნა­არ­სობ­რივ ნა­წილ­ში რა და რო­გორ იქ­ნე­ბა, ჯერ­ჯე­რო­ბით არა­ფე­რი გვაქვს, მაგ­რამ რა­ღაც სი­ახ­ლე­ე­ბი აუ­ცი­ლებ­ლად იქ­ნე­ბა. მეტი სხვა სათ­ქმე­ლი არ მაქვს.

- თქვე­ნი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა სის­რუ­ლე­ში რამ­დენ ხან­ში მოვა?

- ზუს­ტი პა­სუ­ხი ძნე­ლია, მაგ­რამ გეგ­მა ასე­თია, რომ სა­დღაც 1-ელი ივ­ლი­სის­თვის ეთერ­ში გას­ვლა მო­ვა­ხერ­ხოთ. ხომ ვამ­ბობ, ყვე­ლა­ფე­რი თა­ვი­დან არის და­სა­წყე­ბი. მსა­ხი­ო­ბებს უნდა შე­ვეხ­მი­ა­ნოთ, ტექ­ნი­კუ­რი ნა­წი­ლიც გა­სა­ახ­ლე­ბე­ლია, ყვე­ლა­ფე­რი, თა­ვი­დან ასა­მუ­შა­ვე­ბე­ლი გვაქვს. ცხა­დია, ამ ყვე­ლა­ფერს დრო სჭირ­დე­ბა. (გააგრძელეთ კითხვა)