"ჩემზე ამბობდა, მე არაფერი მისწავლებია, ერთ დღესაც ლოტბარად მომევლინაო“ - როგორ აგრძელებენ ჯემალ ჭკუასელის შვილები მამის გზას და მზადება დიდი შოუსთვის - კვირის პალიტრა

"ჩემზე ამბობდა, მე არაფერი მისწავლებია, ერთ დღესაც ლოტბარად მომევლინაო“ - როგორ აგრძელებენ ჯემალ ჭკუასელის შვილები მამის გზას და მზადება დიდი შოუსთვის

სა­ქარ­თვე­ლოს ხალ­ხუ­რი სიმ­ღე­რი­სა და ცეკ­ვის სა­ხელ­მწი­ფო აკა­დე­მი­უ­რი ან­სამ­ბლი „ერი­სი­ო­ნი“ ქარ­თვე­ლი მა­ყუ­რებ­ლის­თვის თბი­ლის­ში ორ კონ­ცერტს, 20-21 მა­ისს ფი­ლარ­მო­ნი­ის დიდ სა­კო­ნერ­ტო დარ­ბაზ­ში გა­მარ­თავს. ან­სამ­ბლი მა­ყუ­რებ­ლის წი­ნა­შე გა­ახ­ლე­ბუ­ლი შოუ-პროგ­რა­მით - „ქარ­თუ­ლი სა­გან­ძუ­რი“, წარ­სდგე­ბა.

„ამ­ბე­ბი.გე“ შერ­მან­დი ჭკუ­ა­სელს, ან­სამ­ბლის სამ­ხატ­ვრო ხელ­მძღვა­ნელს ესა­უბ­რა, ადა­მი­ანს, რო­მელ­მაც მა­მის, ჯე­მალ ჭკუ­ა­სე­ლის საქ­მე­ე­ბი ჯერ კი­დევ მის სი­ცო­ცხლე­ში გა­და­ი­ბა­რა და დიდი შე­მარ­თე­ბით და პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბით უძღვე­ბა.

ბა­ტო­ნი შერ­მან­დი გვე­სა­უბ­რა ან­სამ­ბლის მიერ გან­ვლილ გზა­ზე, მა­მა­ზე, მის დიდ წი­ნა­პარ­ზე და „ერი­სი­ო­ნის“ გეგ­მებ­ზე.

_ რა თქმა უნდა, ახლა მა­მა­ჩე­მის სული ზე­ი­მობს, რად­გან მისი საქ­მე გრძელ­დე­ბა, ეს მის­თვის ყვე­ლა­ფე­რი იყო... ან­სამ­ბლი ქარ­თვე­ლი მა­ყუ­რებ­ლის წი­ნა­შე 20 და 21 მა­ისს ფი­ლარ­მო­ნი­ის სცე­ნა­ზე წარ­სად­გე­ნად ემ­ზა­დე­ბა და ამის­თვის ინ­ტენ­სი­უ­რი სამ­ზა­დი­სი მი­დის. მისი შვი­ლე­ბი შეძ­ლე­ბის­დაგ­ვა­რად აქ­ტი­უ­რად ვზრუ­ნავთ ამა­ზე...

მამა ჩემ­ზე ღი­მი­ლით ამ­ბობ­და ხოლ­მე, - „მე არა­ფე­რი მის­წავ­ლე­ბია, ერთ დღე­საც ლოტ­ბა­რად მო­მევ­ლი­ნა“-ო. შე­იძ­ლე­ბა მარ­თლაც ასე სპე­ცი­ა­ლუ­რად რა­ღა­ცე­ბი არ უს­წავ­ლე­ბია, მაგ­რამ მის მა­გა­ლი­თებ­ზე ვიზ­რდე­ბო­დი. ამა­ზე მეტი სწავ­ლა რა­ღაა... სულ ვამ­ბობ, რომ მამა ჩემ­თვის არა მარ­ტო მშო­ბე­ლი და მამა იყო, მას­წავ­ლე­ბე­ლიც გახ­ლდათ, ვის­გა­ნაც ყვე­ლა­ფე­რი ვის­წავ­ლე, რა­საც ვა­კე­თებ, ყვე­ლა­ფე­რი მისი დამ­სა­ხუ­რე­ბაა. კი, მის­გან ვის­წავ­ლე ცხოვ­რე­ბაც, ადა­მი­ა­ნო­ბაც, პრო­ფე­სი­აც, თუნ­დაც სიმ­ღე­რის შეს­წავ­ლის მა­ნე­რა.

ცხა­დია, მა­გა­ლითს იღებ და იქვე ხვდე­ბი, რომ ეს არის სა­უ­კე­თე­სო მა­გა­ლი­თი. მა­მაა, მაგ­რამ ხე­დავ, რომ ამ დარ­გის ძლი­ე­რი სპე­ცი­ა­ლის­ტია...მას თა­ვი­სი სტი­ლი ჰქონ­და, რო­გორ უნდა ემ­ღე­რა, ყვე­ლას­გან გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი იყო. ხში­რად ამ­ბობ­და, რომ არ მინ­და ყვე­ლა ერ­თმა­ნეთს ჰგავ­დეს და ვერ გა­არ­ჩი­ოო, რო­მე­ლი ან­სამ­ბლი მღე­რის, თი­თო­ე­ულს თა­ვის ხელ­წე­რა უნდა ჰქონ­დე­სო.

_ მაგ­რამ ეს ხომ უკვე ლოტ­ბარ­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი...

_ დიახ, ასეა... მან თა­ვის ცხოვ­რე­ბით მას­წავ­ლა ყვე­ლა­ფე­რი და ჩემ­თვის გარ­და სიმ­ღე­რი­სა, ბევ­რი რა­მის მა­გა­ლი­თია - კა­ცო­ბის, ვაჟ­კა­ცო­ბის, კარ­გი ბი­ჭო­ბის... ცოტა ფი­ცხი კაცი იყო, თუმ­ცა უსა­ზღვროდ მო­სიყ­ვა­რუ­ლე. შეც­დო­მას არ გა­პა­ტი­ებ­და. სამ­სა­ხურ­ში მის­თვის შვი­ლი, შვი­ლიშ­ვი­ლი, ბი­ძაშ­ვი­ლი და ძმა - ყვე­ლა ერთი იყო. პირ­ველ რიგ­ში ჩვენ დაგ­ვსჯი­და, თან, სა­მა­გა­ლი­თოდ, ვინ­მეს რამე რომ არ ეთ­ქვა. შენც ან­სამ­ბლის ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი წევ­რი ხარ, რო­გორც სხვა და არაფ­რით გა­მო­ირ­ჩე­ვიო.

_ მან თა­ვის სი­ცო­ცხლე­ში შვი­ლებს და ოჯახს გად­მო­გა­ბა­რათ ან­სამ­ბლის ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბა. „ერი­სი­ო­ნის“ სამ­ხატ­ვრო ხელ­მძღვა­ნე­ლი ხართ. რას ნიშ­ნავს ეს თქვენ­თვის?

_ ეს დიდი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა და ტვირ­თია. რა თქმა უნდა, ჩვე­ნი დი­დე­ბუ­ლი ხალ­ხუ­რი შე­მოქ­მე­დე­ბის, ფოლკ­ლო­რი­სა და მისი უდი­დე­ბუ­ლე­სო­ბა ქარ­თუ­ლი სიმ­ღე­რის წი­ნა­შე. ჩვე­ნი სუ­ლი­ე­რი სიმ­დიდ­რეა, იშ­ვი­ა­თი და გა­ნუ­ზო­მე­ლია მისი ფასი. ეს ხომ ქარ­თვე­ლი კა­ცის სუ­ლის გა­მო­ძა­ხი­ლია. სა­ო­ცა­რი მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბაა თი­თო­ე­ულ კუ­თხე­შიც კი - სხვა­დას­ხვა­ნა­ი­რად მღე­რი­ან.

ან­სამ­ბლ „ერი­სი­ო­ნის“ სა­ხით მა­მამ მძი­მე და ამა­ვე დროს სა­სი­ხა­რუ­ლო ტვირ­თი და­მი­ტო­ვა. ალ­ბათ მისი სული ხე­დავს ყვე­ლა­ფერს, რომ მის ნაღ­ვა­წ­სა და ნაშ­რომს ასე ვუფრ­თხილ­დე­ბით და წინ მივ­დი­ვართ. გააგრძელეთ კითხვა