"ღამე ჭამთ და მთელი ღამე არ გძინავთ" - ლადო კახაძე დეპუტატებს მიმართავს - კვირის პალიტრა

"ღამე ჭამთ და მთელი ღამე არ გძინავთ" - ლადო კახაძე დეპუტატებს მიმართავს

მმარ­თვე­ლი პარ­ტი­ის დე­პუ­ტა­ტი ლადო კა­ხა­ძე დღეს პარ­ლა­მენ­ტში სი­ტყვით გა­მოს­ვლი­სას და­ინ­ტე­რეს­და თუ რამ­დე­ნად იკ­ვე­ბე­ბი­ან სწო­რად მისი კო­ლე­გე­ბი.

"მოგ­მარ­თავთ, ვინც დარ­ბაზ­ში ხართ და ყვე­ლას, ვინც მე მის­მენს. გე­ლა­პა­რა­კე­ბით, რო­გორც ექი­მი - რო­მე­ლი იკ­ვე­ბე­ბით ნორ­მა­ლუ­რად? კვე­ბის კულ­ტუ­რა არის ნული. მუც­ლადმმ­ყო­ფი ნა­ყო­ფი 280 დღე, პლიუ-მი­ნუს 14 დღე ფი­ზი­ო­ლო­გი­უ­რი ოსუ­ლო­ბი­სას. პერ­მა­ნენ­ტუ­ლად იკ­ვე­ბე­ბა მისი სა­კუ­თა­რი პო­ტენ­ცი­ა­ლის გა­საძ­ლი­ე­რებ­ლად დე­დის მე­ო­ხე­ბით. და­ბა­დე­ბის მერე ექ­ვსჯე­რად კვე­ბა­ზე გა­და­დის, მერე ხუთ­ჯე­რად­ზე და მერე ოთხჯე­რად კვე­ბა­ზე: სა­უზ­მე, სამ­ხა­რი, სა­დი­ლი, ვახ­შა­მი. ეს სკო­ლა­ში უნდა ის­წავ­ლე­ბო­დეს არა ბი­ო­ლო­გი­ისს და ქი­მი­ის მას­წავ­ლებ­ლის მიერ, არა­მედ ექი­მის მი­ერ, რო­მე­ლიც ჩვე­ნი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის პი­რო­ბებ­ში დაბ­რუნ­და სკო­ლა­ში. მან­ქა­ნა არ და­ი­ქო­ქე­ბა თუ საწ­ვა­ვის აუზი ცა­რი­ე­ლი აქვს, ან უხარსხო საწ­ვა­ვი თუ ჩა­ას­ხით, გზა­ში გა­გი­ფუჭ­დე­ბათ, კვე­ბას აქვს თა­ვი­სი კლა­სი­კუ­რი გან­მარ­ტე­ბა. საკ­ვე­ბი კა­ლო­რა­ჟის 50% უნდა მი­ი­ღოდთ დი­ლას. რო­მე­ლი აკე­თებთ ამას? ყავას სვამთ და გარ­ბი­ხართ, სამ­ხარ­ზე, 25% უნდა მი­ი­ღოთ, 15% სა­დილ­ზე და ძი­ლის წინ კი 10 % ვახ­შა­მი. თქვენ ღამე ჭამთ და მთე­ლი ღამე არ გძი­ნავთ. ეს ყვე­ლა­ფე­რი გა­ნათ­ლე­ბის პრობ­ლე­მაა და ამა­ზე უნდა ვმსჯე­ლობ­დეთ." - გა­ნა­ცხა­და ლადო კა­ხა­ძემ.