პრემიერი ოჯახით, პარლამენტის თავმჯდომარე მეუღლესთან ერთად - ვინ ვისთან ერთად მივიდა მთავარ ღონისძიებაზე: პოლიტიკოსების ფოტოები - კვირის პალიტრა

პრემიერი ოჯახით, პარლამენტის თავმჯდომარე მეუღლესთან ერთად - ვინ ვისთან ერთად მივიდა მთავარ ღონისძიებაზე: პოლიტიკოსების ფოტოები

თა­ვი­სუფ­ლე­ბის მო­ე­დან­ზე და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბი­სად­მი მი­ძღვნი­ლი ღო­ნის­ძი­ე­ბა მიმ­დი­ნა­რე­ობს. 26 მა­ი­სი­სად­მი მი­ძღვნილ ღო­ნის­ძი­ე­ბას პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრი ირაკ­ლი ღა­რი­ბაშ­ვი­ლი ოჯახ­თან ერ­თად ეს­წრე­ბა, ხოლო პარ­ლა­მენ­ტის თავ­მჯდო­მა­რე მე­უღ­ლეს­თან ერ­თად იმ­ყო­ფე­ბა.

349572496-3426733164257247-5449579888116881973-n-41097-1685088337.jpg

ად­გილ­ზე ასე­ვე იმ­ყო­ფე­ბი­ან მი­ნის­ტრთა კა­ბი­ნე­ტის წევ­რე­ბი, დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რი კორ­პუ­სის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი, სა­სუ­ლი­ე­რო პი­რე­ბი.

damoukide-40732-1685088337.jpg

ღო­ნის­ძი­ე­ბა­ზე დღეს ფიცს წვე­ვამ­დე­ლე­ბი და­დე­ბენ რო­გორც თბი­ლის­ში, ასე­ვე 10 ქა­ლაქ­ში. დღე­ვან­დე­ლი ღო­ნის­ძი­ე­ბის მთა­ვა­რი თე­მაა "ეს დღე ჩვე­ნია".

ფო­ტო­ე­ბი: ინ­ტერპრეს­ნი­უ­სი, გი­ორ­გი ჟა­მე­რაშ­ვი­ლი (იხილეთ ფოტოები)