"მეზობლად ვცხოვრობთ, ასეთია ბავშვების სურვილი" - ირაკლი ფირცხალავა ყოფილ მეუღლესა და შვილებთან ურთიერთობაზე - კვირის პალიტრა

"მეზობლად ვცხოვრობთ, ასეთია ბავშვების სურვილი" - ირაკლი ფირცხალავა ყოფილ მეუღლესა და შვილებთან ურთიერთობაზე

ირაკ­ლი ფირ­ცხა­ლა­ვა ქარ­თუ­ლი წარ­მო­შო­ბის ერთ-ერთი ცნო­ბი­ლი მომ­ღე­რა­ლია, რო­მე­ლიც წლე­ბი ცხოვ­რობ­და რუ­სე­თის დე­და­ქა­ლაქ­ში. მისი მუ­სი­კა­ლუ­რი კა­რი­ე­რაც სწო­რედ მოს­კოვ­ში პრო­ექტ "ვარ­სკვლა­ვე­ბის აკა­დე­მი­ი­დან“ და­ი­წყო.

იქვე და­ო­ჯახ­და მსა­ხი­ობ­სა და მო­დელ სო­ფია გრე­ბენშჩი­კო­ვა­ზე, თუმ­ცა ოთხი წლის შემ­დეგ წყვი­ლი გან­ქორ­წინ­და. ყო­ფილ მე­უღ­ლე­ებს ორი სა­ერ­თო შვი­ლი, ვა­ჟე­ბი,13 წლის ილია და 10 წლის ალექ­სან­დრე ჰყავთ.

45 წლის მუ­სი­კოს­თან ინ­ტერ­ვი­უ­დან ფრაგ­მენ­ტებს რუ­სუ­ლი მე­დი­ე­ბი ავ­რცე­ლე­ბენ. ფირ­ცხა­ლა­ვას ვრცე­ლი ინ­ტერ­ვიუ ორი დღის წინ, ერთ-ერთ რუ­სულ არხზე შედ­გა. მომ­ღე­რა­ლი ამ­ბობს, რომ ყო­ფილ მე­უღ­ლეს­თან ნორ­მა­ლუ­რი ურ­თი­ერ­თო­ბის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბას ახერ­ხებს. მისი თქმით, სო­ფია ბა­თუმ­ში გა­და­ვი­და სა­ცხოვ­რებ­ლად და არც ისე შორს და­სახ­ლდა მის­გან. მომ­ღერ­ლის თქმით, ქალი ამა­ზე მათი სა­ერ­თო შვი­ლე­ბის თხოვ­ნით და­თან­ხმდა."მე­ზობ­ლად ვცხოვ­რობთ რო­გორც სა­ერ­თო შე­თან­ხმე­ბით, ასე­ვე ბავ­შვე­ბის სურ­ვი­ლით. რო­დე­საც რუ­სე­თი­დან სა­ცხოვ­რებ­ლად ეს­პა­ნეთ­ში წა­ვე­დი, ჩემი შვი­ლე­ბი ჩემ­თან ერ­თად წა­მო­ვიდ­ნენ, ყო­ფი­ლი მე­უღ­ლეც ხში­რად ჩა­მო­დი­ო­და ჩვენ­თან. სა­ქარ­თვე­ლო­შიც ჩვენ ერ­თად ვცხოვ­რობთ ერთ ქა­ლაქ­ში და ასე ვაგ­რძე­ლებთ ჩვე­ულ რე­ჟიმ­ში ცხოვ­რე­ბას“, - გან­მარ­ტა მომ­ღე­რალ­მა. იხილეთ სრულად