"ჩემი გჯერა?!" - ველოდი მირცხულავა 88 წლის ასაკში გარდაიცვალა - კვირის პალიტრა

"ჩემი გჯერა?!" - ველოდი მირცხულავა 88 წლის ასაკში გარდაიცვალა

88 წლის ასაკ­ში გარ­და­იც­ვა­ლა 1990-1991 წლებ­ში სა­ქარ­თვე­ლოს რეს­პუბ­ლი­კის უზე­ნა­ე­სი საბ­ჭოს წევ­რი ვე­ლო­დი მირ­ცხუ­ლა­ვა, რო­მელ­საც ხელი აქვს მო­წე­რი­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ხელ­მწი­ფო­ებ­რი­ვი და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბის აღ­დგე­ნის აქ­ტზე. ის დევ­ნი­ლი იყო აფხა­ზე­თი­დან და ერთ-ერთ სა­ტე­ლე­ვი­ზიო სი­უ­ჟეტ­ში ედუ­არდ შე­ვარ­დნა­ძის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის წი­ნა­აღ­მდეგ გა­მოს­ვლი­თა და ფრა­ზით "ჩემი გჯე­რა" და­ა­მახ­სოვ­რა ფარ­თო სა­ზო­გა­დო­ე­ბას თავი.

ზუგ­დი­დის საკ­რე­ბუ­ლოს მა­ჟო­რი­ტა­რი დე­პუ­ტა­ტი, მაია კა­ლან­დია წერს:

"უან­გა­როდ, მთე­ლი გუ­ლით ემ­სა­ხუ­რა თა­ვის ქვე­ყა­ნას. ერგო წი­ლად ბედ­ნი­ე­რე­ბა, ხელი მო­ე­წე­რა სა­ქარ­თვე­ლოს და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბის აქ­ტის­თვის და ბოლო ამო­სუნ­თქვამ­დე ქვეყ­ნის დარ­დით ცხოვ­რობ­და - ვე­ლო­დი მირ­ცხუ­ლა­ვა! სა­ნამ შე­ეძ­ლო ფეხ­ზე დგო­მა, ყვე­ლა მი­ტინგზე შეხ­ვდე­ბო­დით, ყველ­გან რუ­სეთ­სა და ოკუ­პანტს, აქ კი მათ დამ­ქა­შებს აგი­ნებ­და. ქვე­ყა­ნამ გა­იც­ნო წლე­ბის წინ გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ვი­დე­ო­თი, რო­დე­საც სი­ტყვა­წარ­თმე­უ­ლი, გულ­გამსკდა­რი პატ­რი­ო­ტე­ბი ჩუ­მად და­დი­ოდ­ნენ და მათი ხმა არ­სად ის­მო­და [და სა­დაც] ცდი­ლობს, და­ი­თან­ხმოს ჟურ­ნა­ლის­ტი, რომ იმ უბე­დუ­რე­ბის შე­მოქ­მე­დი, რაც ქვე­ყა­ნა­ში ტრი­ა­ლებს, შე­ვარ­დნა­ძეა და თი­თო­ე­უ­ლი ჩვენ­გა­ნის გუ­ლის­ტკი­ვი­ლი ჩა­ა­ტა­ნა იმ ცნო­ბილ გი­ნე­ბა­ში!.. შორს დარ­ჩა საყ­ვა­რე­ლი გულ­რიფ­შის კვი­პა­რო­სე­ბი და თა­ვი­სი სახ­ლი­დან გა­მო­ძე­ვე­ბულ პატ­რი­ოტს, თბი­ლი­სის მიწა მი­ი­ბა­რებს! მსუ­ბუ­ქი იყოს".

ambebi.ge

იხილეთ ვიდეო: