თინა კანდელაკი ვლადიმერ პუტინის განკარგულებით დააჯილდოვეს - კვირის პალიტრა

თინა კანდელაკი ვლადიმერ პუტინის განკარგულებით დააჯილდოვეს

ვლა­დი­მერ პუ­ტი­ნის გან­კარ­გუ­ლე­ბით, რუსი ტე­ლე­წამ­ყვა­ნი, "გა­ზპ­რო­მის" მე­დია ჰოლ­დინ­გის გე­ნე­რა­ლუ­რი დი­რექ­ტო­რის მო­ად­გი­ლე თინა კან­დე­ლა­კი "მე­გობ­რო­ბის ორ­დე­ნით“ და­ჯილ­დოვ­და - ამის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცია რუ­სე­თის იუ­რი­დი­უ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ის ოფი­ცი­ა­ლურ ინ­ტერ­ნეტ პორ­ტალ­ზე გა­მოქ­ვეყ­ნდა.

რო­გორც დო­კუ­მენ­ტი­დან ირ­კვე­ვა, კან­დე­ლაკს ორ­დე­ნი "მე­დი­ის გან­ვი­თა­რე­ბის­თვის და მრა­ვალ­წლი­ა­ნი კე­თილ­სინ­დი­სი­ე­რი მუ­შა­ო­ბის­თვის“ მი­ე­ნი­ჭა.

"მე­გობ­რო­ბის ორ­დე­ნით“ ასე­ვე და­ჯილ­დოვ­დნენ სს "გა­ზპ­რომ-მე­დია ჰოლ­დინ­გის“ გე­ნე­რა­ლუ­რი დი­რექ­ტო­რის მო­ად­გი­ლე იუ­ლია გო­ლუ­ბე­ვა და შპს "იზ­ვეს­ტი­ას მულ­ტი­მე­დი­უ­რი სა­ინ­ფორ­მა­ციო ცენ­ტრის“ გე­ნე­რა­ლუ­რი დი­რექ­ტო­რის მო­ად­გი­ლე ეკა­ტე­რი­ნა პავ­ლო­ვა.

ambebi.ge