"მე მყავს შეძლებული ოჯახი, არასოდეს არ ვიყავი გაჭირვებული... პოლიტიკამდეც ვმართავდი ყველაზე მდიდარ ფონდს" - კვირის პალიტრა

"მე მყავს შეძლებული ოჯახი, არასოდეს არ ვიყავი გაჭირვებული... პოლიტიკამდეც ვმართავდი ყველაზე მდიდარ ფონდს"

სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრის თქმით, მას არა­სო­დეს გა­მო­ი­უ­ყე­ნე­ბია სა­ხელ­მწი­ფო ბი­უ­ჯე­ტი­დან თან­ხე­ბი პი­რა­დი მიზ­ნე­ბის­თვის. რო­გორც ღა­რი­ბაშ­ვილ­მა ე.წ. ჩარ­ტე­რის სკან­დალ­თან და­კავ­ში­რე­ბით გა­ნა­ცხა­და, მას შეძ­ლე­ბუ­ლი ოჯა­ხი ჰყავს და მისი ქო­ნებ­რი­ვი დეკ­ლა­რა­ცი­აც ღია და გამ­ჭირ­ვა­ლეა.

"მე არა­სო­დეს მი­სარ­გებ­ლია არ ბი­უ­ჯე­ტით და არ და­მი­ფი­ნან­სე­ბია ჩემი ან ჩემი ოჯა­ხის პი­რა­დი მგზავ­რო­ბა ან სხვა. არ­ცერ­თი თეთ­რი არ და­ხარ­ჯუ­ლა ბი­უ­ჯე­ტი­დან, არც ჩემი და არც ჩემი ოჯა­ხის წევ­რე­ბის მგზავ­რო­ბა­ში, გან­სხვა­ვე­ბით თქვე­ნი ბე­ლა­დი სა­ა­კაშ­ვი­ლის­გან. მე შეგ­ნე­ბუ­ლად, მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლად გა­და­ვახ­დე­ვი­ნე ოჯახს თან­ხა იმის საჩ­ვე­ნებ­ლად, რომ კი­დევ ერთხელ წარ­მო­მე­ჩი­ნა გან­სხვა­ვე­ბა ჩვე­ნი ხელ­წე­რის, რომ ჩვენ არა­სო­დეს ვი­ყე­ნებთ ბი­უ­ჯეტს და მეჩ­ვე­ნე­ბი­ნა რა იყო წინა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის დროს, როცა მი­ლი­ო­ნო­ბით ლარს ხარ­ჯავ­და სა­ა­კაშ­ვი­ლი და მისი ბან­და.

მე, მად­ლო­ბა ღმერ­თს, მყავს შეძ­ლე­ბუ­ლი ოჯა­ხი, მე არა­სო­დეს არ ვი­ყა­ვი გა­ჭირ­ვე­ბუ­ლი. პო­ლი­ტი­კამ­დეც მე ვმუ­შა­ობ­დი ამ ქვეყ­ნის უმაგ­რეს ადა­მი­ან­თან და ვმარ­თავ­დი ყვე­ლა­ზე მდი­დარ ფონდს" - ამ­ბობს პრე­მი­ე­რი.