ნეაპოლის დასავლეთით ვულკანის ამოფრქვევის საფრთხე მატულობს - მედიის ცნობით, მთავრობას ათიათასობით ადამიანის ევაკუაცია მოუწევს: როგორია ბოლო ცნობები? - კვირის პალიტრა

ნეაპოლის დასავლეთით ვულკანის ამოფრქვევის საფრთხე მატულობს - მედიის ცნობით, მთავრობას ათიათასობით ადამიანის ევაკუაცია მოუწევს: როგორია ბოლო ცნობები?

უკვე რამ­დე­ნი­მე დღეა მე­დია აქ­ტი­უ­რად წერს იტა­ლი­ის მთავ­რო­ბის გეგ­მის შე­სა­ხებ, რო­მე­ლიც ადა­მი­ან­თა მა­სობ­რივ ევა­კუ­ა­ცი­ას ეხე­ბა. დღი­თი­დღე კი იზ­რდე­ბა შან­სი, რომ ქვეყ­ნის მთავ­რო­ბას მარ­თლაც დას­ჭირ­დე­ბა ამის შეს­რუ­ლე­ბა.მი­ზე­ზი ვულ­კან კამ­პი ფლეგ­რე­ის ამოფრქვე­ვის გაზ­რდი­ლი საფრ­თხეა.

სა­უ­ბა­რია ათი­ა­თა­სო­ბით ადა­მი­ა­ნის ევა­კუ­ა­ცი­ა­ზე. მხო­ლოდ გა­სულ თვე­ში 1100-ზე მეტი მი­წისძვრა მოხ­და. მათ შო­რის, ორ­შა­ბათს 4.0 მაგ­ნი­ტუ­დის სიმ­ძლავ­რის მი­წისძვრა და­ფიქ­სირ­და, ხოლო გა­სულ კვი­რას 4.2 - რაც ამ მხა­რე­ში ოთხი ათწლე­უ­ლის გან­მავ­ლო­ბა­ში ყვე­ლა­ზე ძლი­ე­რი მი­წისძვრაა.

ექ­სპერ­ტე­ბი ამ­ბო­ბენ, რომ გაზ­რდი­ლი სე­ის­მუ­რი აქ­ტი­ვო­ბა, სა­ვა­რა­უ­დოდ, და­კავ­ში­რე­ბუ­ლია ფე­ნო­მენ­თან, რო­მე­ლიც ცნო­ბი­ლია რო­გორც ბრა­დი­სე­იზ­მი - დე­და­მი­წის ზე­და­პი­რის ნა­წი­ლის თან­და­თა­ნო­ბი­თი ამაღ­ლე­ბა (და­დე­ბი­თი ბრა­დი­სე­იზ­მი) ან და­დაბ­ლე­ბა (უარ­ყო­ფი­თი ბრა­დი­სე­იზ­მი),

ვულ­კა­ნო­ლო­გე­ბის უმე­ტე­სო­ბის თქმით, ამოფრქვე­ვის გარ­და­უ­ვა­ლი საფრ­თხე არ არ­სე­ბობს, მაგ­რამ იმის გამო, რომ მიწა თვე­ში 1.5 სმ-ით მაღ­ლა იწევს, შე­მაშ­ფო­თე­ბე­ლია. (გააგრძელეთ კითხვა)