ეკა ტყეშელაშვილი უკრაინაში ავტოავარიაში მოყვა - როგორია ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრის ჯანმრთელობის მდგომარეობა? - კვირის პალიტრა

ეკა ტყეშელაშვილი უკრაინაში ავტოავარიაში მოყვა - როგორია ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრის ჯანმრთელობის მდგომარეობა?

სა­ქარ­თვე­ლოს ყო­ფი­ლი სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­ტრი ეკა ტყე­შე­ლაშ­ვი­ლი, რო­მე­ლიც უკ­რა­ი­ნა­ში ევ­რო­კავ­ში­რის ან­ტი­კო­რუფ­ცი­უ­ლი ინი­ცი­ა­ტი­ვის ხელ­მძღვა­ნე­ლის თა­ნამ­დე­ბო­ბას იკა­ვებს, ლვო­ვის ოლ­ქში ავ­ტო­ა­ვა­რი­ა­ში მოჰ­ყვა. იგი სა­ა­ვად­მყო­ფო­შია გა­დაყ­ვა­ნი­ლი.

ინ­ფორ­მა­ცი­ას უკ­რა­ი­ნუ­ლი მე­დია სა­მარ­თალ­დამ­ცავ უწყე­ბებ­ზე დაყ­რდნო­ბით ავ­რცე­ლებს.

"ავა­რია გუ­შინ, 8 ოქ­ტომ­ბერს მოხ­და. ეკა ტყე­შე­ლაშ­ვი­ლი AUDI A8-ში იჯდა, რო­მე­ლიც სა­პი­რის­პი­რო მხრი­დან მო­მა­ვალ Hyundai-ის მარ­კის ავ­ტო­მო­ბილს და­ე­ჯა­ხა. შე­ჯა­ხე­ბის შე­დე­გად, "ჰი­უნ­და­ის" მძღო­ლი ად­გილ­ზე გარ­და­იც­ვა­ლა. სა­ქარ­თვე­ლოს ყო­ფი­ლი სა­გა­რეო საქ­მე­თა ყო­ფი­ლი მი­ნის­ტრი ეკა ტყე­შე­ლაშ­ვი­ლი სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში გა­და­იყ­ვა­ნეს მარ­ცხე­ნა წი­ნამ­ხრის მო­ტე­ხი­ლო­ბით, ტვი­ნის შერ­ყე­ვი­თა, კან­ტუ­ზი­ის დი­აგ­ნო­ზით“, - წერს უკ­რა­ი­ნუ­ლი მე­დია.

სა­მარ­თალ­დამ­ცველ­თა ცნო­ბით, "აუ­დის" მარ­კის ავ­ტო­მო­ბილს ეკა ტყე­შე­ლაშ­ვი­ლი არ მარ­თავ­და. სა­ჭეს­თან მა­მა­კა­ცი იჯდა.მისი ვი­ნა­ო­ბა ჯერ­ჯე­რო­ბით არ სა­ხელ­დე­ბა.

მე­დი­ა­ში შემ­თხვე­ვის ად­გი­ლი­დან ფო­ტო­ე­ბიც გა­მოქ­ვეყ­ნდა.

რაც შე­ე­ხე­ბა "ჰი­უნ­და­ის" მძღოლს, მე­დი­ის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, მას ქალი მარ­თავ­და და ის შემ­თხვე­ვის ად­გილ­ზე მძი­მე და­ზი­ა­ნე­ბე­ბის­გან გარ­და­იც­ვა­ლა. "აუ­დის“ მძღოლ­მა და მგზავ­რმა და­ზი­ა­ნე­ბე­ბი მი­ი­ღეს და სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში გა­და­იყ­ვა­ნეს.