"აითაჯი ჯერ კიდევ 13 წლის იყო, როცა იძულებით გაათხოვეს უცხო კაცზე, რადგან ის შეძლებული იყო, ჰყავდა ცხვრის ფარა" - რას ამბობენ გახმაურებული საქმის მთავარი მოწმეები? - კვირის პალიტრა

"აითაჯი ჯერ კიდევ 13 წლის იყო, როცა იძულებით გაათხოვეს უცხო კაცზე, რადგან ის შეძლებული იყო, ჰყავდა ცხვრის ფარა" - რას ამბობენ გახმაურებული საქმის მთავარი მოწმეები?

რუს­თა­ვის სა­ქა­ლა­ქო სა­სა­მარ­თლომ, 14 წლის აი­თაჯ შახ­მა­რო­ვას გან­ზრახ მკვლე­ლო­ბის საქ­მე­ზე, ქორ­წი­ნე­ბის იძუ­ლე­ბი­სა და და­ნა­შა­უ­ლის შე­უ­ტყო­ბი­ნებ­ლო­ბის ფაქ­ტებ­ზე, მოკ­ლუ­ლის დე­დას და ბი­ძას აღ­კვე­თის ღო­ნის­ძი­ე­ბის სა­ხით პა­ტიმ­რო­ბა შე­უ­ფარ­და. პრო­კუ­რა­ტუ­რა, ბრალ­დე­ბუ­ლე­ბის­თვის ეგა­ნა მა­გა­რა­მო­ვა­სა და ნა­ტიკ მა­გა­რა­მო­ვის­თვის აღ­კვე­თის ღო­ნის­ძი­ე­ბის სა­ხით, პა­ტიმ­რო­ბის შე­ფარ­დე­ბას ითხოვ­და, რად­გან მათი მი­მალ­ვი­სა და მოწ­მე­ებ­ზე ზე­მოქ­მე­დე­ბის მოხ­დე­ნის საფრ­თხე არ­სე­ბობ­და. ასე­ვე, რო­გორც ბრალ­დე­ბის მხა­რემ აღ­ნიშ­ნა, მოკ­ლუ­ლის ბიძა ქალ­ზე ძა­ლა­დო­ბის ფაქ­ტზე წარ­სულ­ში ნა­სა­მარ­თლე­ვია და სა­ზღვრის უკა­ნო­ნო კვე­თაც უფიქ­სირ­დე­ბა.

რო­გორც პრო­კუ­რორ­მა ხა­ტია გოგ­რი­ჭი­ან­მა გა­ნა­ცხა­და, ბრალ­დე­ბის მხა­რეს და­სა­ბუ­თე­ბუ­ლი ვა­რა­უ­დი აქვს, რომ დე­დამ და ბი­ძამ ჩა­ი­დი­ნეს ბავ­შვის იძუ­ლე­ბა - თა­ვი­სი ნე­ბის წი­ნა­აღ­მდეგ გა­თხო­ვი­ლი­ყო.

"სწო­რედ დე­დამ აი­ძუ­ლა გო­გო­ნა, რო­მე­ლიც თა­ვი­სუფ­ლე­ბის უკა­ნო­ნოდ აღ­კვე­თი­სა და იძუ­ლე­ბი­თი ქორ­წი­ნე­ბის დროს ჯერ მხო­ლოდ 13 წლის იყო, და მას 2 სექ­ტემ­ბერს შე­უს­რულ­და 14 წელი, გა­თხო­ვი­ლი­ყო მის­თვის უც­ნობ და ასა­კით უფ­როს - 27 წლის მა­მა­კაც­ზე, რად­გან ის შეძ­ლე­ბუ­ლი იყო, ჰყავ­და ცხვრის ფარა" - თქვა პრო­კუ­რორ­მა.

ბრალ­დე­ბუ­ლე­ბი წა­ყე­ნე­ბულ ბრალს არ აღი­ა­რებ­დნენ და სხდო­მა­ზე აცხა­დებ­დნენ, რომ გო­გო­ნა თა­ვი­სი ნე­ბით გა­თხოვ­და. საქ­მის მთა­ვა­რი მოწ­მე მოკ­ლუ­ლი გო­გო­ნას ბე­ბი­აა, რომ­ლის ჩვე­ნე­ბა­შიც აღ­ნიშ­ნუ­ლია, რომ სწო­რედ დე­დამ აი­ძუ­ლა არას­რულ­წლო­ვა­ნი თა­ვი­სი ნე­ბის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გოდ გა­თხო­ვი­ლი­ყო და რომ მას კა­ტე­გო­რი­უ­ლად არ სურ­და ამის გა­კე­თე­ბა. (გააგრძელეთ კითხვა)

სა­კუ­თა­რი დე­დის ჩვე­ნე­ბა, ეგა­ნა მა­გა­რა­მო­ვამ სხდო­მა­ზე ეჭვქვეშ და­ა­ყე­ნა და აღ­ნიშ­ნა, რომ მან ქარ­თუ­ლი არ იცის და გა­მო­კი­თხვის ოქ­მზე ხელი ისე მო­ა­წე­რა, რომ ში­ნა­არ­სი არ იცო­და, რა­საც პრო­კუ­რო­რის მხრი­დან პრო­ტეს­ტი მოჰ­ყვა.