"ვრცელდება უსაფუძვლო ინფორმაცია, რომ თითქოს ელჩმა დატოვა ისრაელი... მეშვიდე დღეა, სადღეღამისო რეჟიმში ვმუშაობთ" - რას წერს ისრაელში საქართველოს ელჩი - კვირის პალიტრა

"ვრცელდება უსაფუძვლო ინფორმაცია, რომ თითქოს ელჩმა დატოვა ისრაელი... მეშვიდე დღეა, სადღეღამისო რეჟიმში ვმუშაობთ" - რას წერს ისრაელში საქართველოს ელჩი

სა­ქარ­თვე­ლოს ელჩი ის­რა­ელ­ში, ლაშა ჟვა­ნია სო­ცი­ა­ურ ქსელ­ში ინ­ფორ­მა­ცი­ას ავ­რცე­ლებს.

"ვრცელ­დე­ბა უსა­ფუძ­ვლო ინ­ფორ­მა­ცია, რომ თით­ქოს ელჩმა და­ტო­ვა ის­რა­ე­ლი. ქვეყ­ნი­დან გას­ვლის არა­ვი­თა­რი მი­ზე­ზი არ გვაქვს, აქ ვართ და სხვაგ­ვა­რად არც იქ­ნე­ბა.

სა­ელ­ჩოს ყვე­ლა თა­ნამ­შრო­მე­ლი, მეშ­ვი­დე დღეა, სა­დღე­ღა­მი­სო რე­ჟიმ­ში ვმუ­შა­ობთ. ასე­ვე, გაც­ნო­ბებთ, რომ სა­ქარ­თვე­ლოს სა­გა­რეო საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტრო "ჯორ­ჯი­ან ეარ­ვე­ის­თან" მუ­შა­ობს და­მა­ტე­ბი­თი კო­მერ­ცი­უ­ლი რე­ი­სე­ბის და­ნიშ­ვნა­ზე. და­მა­ტე­ბით ინ­ფორ­მა­ცი­ას მო­გაწ­ვდით.მშვი­დო­ბი­ან დღეს ვუ­სურ­ვებთ ის­რა­ე­ლის სა­ხელ­მწი­ფოს და ყვე­ლა აქ მცხოვ­რებს.

შე­გახ­სე­ნებთ, ცხე­ლი ხა­ზის ტე­ლე­ფო­ნის ნომ­რებს. თუ ვერ გა­მო­დის ხაზი, კვლავ სცა­დეთ ან მო­ი­წე­რეთ სმს, ასე­ვე ვოთ­საფ­ზე. და­გიბ­რუნ­დე­ბი­ან. თუ ასეც ვერ ახერ­ხებთ, და­წე­რეთ თქვე­ნი ტე­ლე­ფო­ნი აქ, კო­მენ­ტარ­ში და და­გი­კავ­შირ­დე­ბით.

+972 526 919092;

+972 528 888513;

+972 547 386813;

+972 526 494293

ნუ შე­შინ­დე­ბით, გა­ივ­ლის ეს რთუ­ლი პე­რი­ო­დი და ყვე­ლა­ფე­რი კარ­გად იქ­ნე­ბა. " - წერს ლაშა ჟვა­ნია.