ვინ არის 22 წლის მოდელი ოკუპირებული აფხაზეთიდან, რომელმაც საერთაშორისო წარმატებას მიაღწია - კვირის პალიტრა

ვინ არის 22 წლის მოდელი ოკუპირებული აფხაზეთიდან, რომელმაც საერთაშორისო წარმატებას მიაღწია

ადი­ცა ბერ­ძე­ნია ოკუ­პი­რე­ბულ აფხა­ზეთ­ში, სო­ხუმ­ში მცხოვ­რე­ბი მო­დე­ლია, რო­მელ­მაც სა­ერ­თა­შო­რი­სო არე­ნა­ზე მი­აღ­წია წარ­მა­ტე­ბას და მო­დის ინ­დუსტრი­ა­ში ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვან კვი­რე­უ­ლებ­ზე, სხვა­დას­ხვა ცნო­ბი­ლი ბრენ­დე­ბის შო­უ­ებ­ში მი­ი­ღო მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა.

afxazigogo3-44384-1697384150.jpg
ბელა ჰა­დიდ­თან ერ­თად ე.წ. ბექსთე­ი­ჯში, MIU MIU-ს ჩვე­ნე­ბა

22 წლის ადი­ცას სა­მო­დე­ლო კა­რი­ე­რა წლე­ბის წინ და­ი­წყო, როცა "მის აფხა­ზე­თის“ კონ­კურ­სში მი­ი­ღო მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა. შემ­დეგ მისი მო­ნა­ცე­მე­ბით რუ­სეთ­ში და­ინ­ტე­რეს­დნენ. 2021 წელს მისი ფოტო რუ­სუ­ლი Elle-ს გა­რე­კან­ზე და­ბეჭ­დეს. ჟურ­ნა­ლის­თვის გა­და­ღე­ბე­ბი გაგ­რა­ში იყო. მო­დე­ლი ამ­ბობს, რომ სა­მო­სი "მისი ადა­თე­ბის და ტრა­დი­ცი­ე­ბის მი­ხედ­ვით“ შე­ურ­ჩი­ეს და ამი­ტომ, მად­ლო­ბას უხ­დის გა­დამ­ღებ ჯგუფს.

რო­გორც რუ­სუ­ლი წყა­რო­ე­ბი წე­რენ, ადი­ცა თა­მამ სტილ­ზე უარს ამ­ბობს, რის გა­მოც, ხში­რად უა­რის თქმა უწევს სხვა­დას­ხვა კამ­პა­ნი­ებ­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა­ზე.

ოკუ­პი­რე­ბულ სო­ხუმ­ში მცხოვ­რებ გო­გო­ნას "აფხა­ზე­თის სა­ხელ­მწი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის“ ეკო­ნო­მი­კის ფა­კულ­ტე­ტი აქვს დამ­თავ­რე­ბუ­ლი. გა­ტა­ცე­ბუ­ლია კა­ლათ­ბურ­თით, თუმ­ცა გა­დატ­ვირ­თუ­ლი გრა­ფი­კის გამო, ამ ჰობს დიდ დროს ვერ უთ­მობს.

"აფხა­ზე­თის დე­დო­ფა­ლი“

"ზო­გა­დად, კონ­კურ­სში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას არ ვა­პი­რებ­დი, მაგ­რამ მა­მი­და­ჩემ­მა, მზია ბერ­ძე­ნი­ამ, რო­მე­ლიც ჯგუფ "დები ბერ­ძე­ნი­ე­ბის“ (მუ­სი­კა­ლუ­რი ჯგუ­ფი) პრო­დი­უ­სე­რია, მო­ტი­ვა­ცია მომ­ცა. კონ­კურ­სის შე­დე­გად, "ვიცე მის აფხა­ზე­თი“ გავ­ხდი. (გააგრძელეთ კითხვა)