არასრულწლოვანი, რომელიც ერთი კვირის წინ თელავში, ავარიისას დაშავდა და კომატოზურ მდგომარეობაში იყო, კლინიკაში გარდაიცვალა - კვირის პალიტრა

არასრულწლოვანი, რომელიც ერთი კვირის წინ თელავში, ავარიისას დაშავდა და კომატოზურ მდგომარეობაში იყო, კლინიკაში გარდაიცვალა

არას­რულ­წლო­ვა­ნი, რო­მე­ლიც ერთი კვი­რის წინ თე­ლავ­ში, ავა­რი­ი­სას და­შავ­და და კო­მა­ტო­ზურ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში იყო, კლი­ნი­კა­ში გარ­და­იც­ვა­ლა. 17 წლის ბიჭს, თე­ლა­ვის რე­ფე­რა­ლურ ჰოს­პი­ტალ­ში მკურ­ნა­ლობ­დნენ.

ავ­ტო­საგ­ზაო შემ­თხვე­ვა თე­ლა­ვის ცენ­ტრა­ლურ ქუ­ჩა­ზე, 7 ოქ­ტომ­ბერს მოხ­და. სა­ვა­რა­უ­დოდ, გა­და­ჭარ­ბე­ბუ­ლი სიჩ­ქა­რით მოძ­რა­ვი მსუ­ბუ­ქი ავ­ტო­მო­ბი­ლი, ელექტრო­გა­დამ­ცემ ბოძს შე­ე­ჯა­ხა. ავ­ტო­მო­ბილ­ში მყო­ფი ოთხი მგზავ­რი და­შავ­და.

მათ­გან სამი ახალ­გაზ­რდა მსუ­ბუ­ქა­ად და­შავ­და, მე­ო­თხეს კი, გარ­და­იც­ვა­ლა.

მომ­ხდარ­ზე გა­მო­ძი­ე­ბა სის­ხლის სა­მარ­თლის კო­დექ­სის 276-ე მუხ­ლით მიმ­დი­ნა­რე­ობს.