"იმის ცოდნა, რომ ის ახლა ღაზაშია, ადვილი არ არის - ამას მტერსაც არ ვუსურვებდი" -"ჰამასის" მძევალი გოგონას შეყვარებული მსოფლიო ლიდერებს მიმართავს - კვირის პალიტრა

"იმის ცოდნა, რომ ის ახლა ღაზაშია, ადვილი არ არის - ამას მტერსაც არ ვუსურვებდი" -"ჰამასის" მძევალი გოგონას შეყვარებული მსოფლიო ლიდერებს მიმართავს

27 წლის ინ­ბარ ჰა­ი­მა­ნი ის­რა­ელ­ზე თავ­დას­ხმის დროს, 7 ოქ­ტომ­ბერს გა­ი­ტა­ცეს. ჰა­ი­მა­ნის შეყ­ვა­რე­ბუ­ლი ნოამ ალო­ნი სა­ერ­თა­შო­რი­სო ლი­დე­რებს მო­უ­წო­დებს, მძევ­ლე­ბის უსაფრ­თხო დაბ­რუ­ნე­ბა მათ პრი­ო­რი­ტე­ტად აქ­ცი­ონ.

ჰა­ი­მა­ნი, 27 წლის მხატ­ვა­რია. იგი მო­ხა­ლი­სედ მუ­შა­ობ­და ნო­ვას ფეს­ტი­ვალ­ზე სამ­ხრეთ ის­რა­ელ­ში, სწო­რედ იმ დღეს, რო­დე­საც ჰა­მა­სმა ტე­რო­რის­ტუ­ლი თავ­დას­ხმა წა­მო­ი­წყო. თავ­დას­ხმის შე­დე­გად 260-ზე მეტი ადა­მი­ა­ნი და­ი­ღუ­პა, გა­დარ­ჩე­ნი­ლე­ბის უმე­ტე­სო­ბა კი ტყვედ წა­იყ­ვა­ნეს. ინ­ბა­რის გა­ტა­ცე­ბის ვი­დეო ინ­ტერ­ნეტ­შიც გავ­რცელ­და.

"ჩემს მშობ­ლებს ურ­ჩევ­ნი­ათ, ეს არ ვნა­ხო“, - ამ­ბობს 24 წლის ნო­ა­მი. "მათ კად­რე­ბი აღ­მი­წე­რეს, თუმ­ცა ვი­დეო თა­ვად არ მი­ნა­ხავს. არ მინ­და, რომ ეს ჩემს გო­ნე­ბა­ში და­ფიქ­სირ­დეს. ვცდი­ლობ, რაც შე­იძ­ლე­ბა მეტი პო­ზი­ტი­ვი შე­ვი­ნარ­ჩუ­ნო და ყვე­ლა­ფე­რი გა­ვა­კე­თო მის და­საბ­რუ­ნებ­ლად“.

"ვი­დეო ერ­თგვარ შვე­ბად მი­ვი­ღეთ, რად­გან დავ­რწმუნ­დით, რომ ის ჯერ კი­დევ ცო­ცხა­ლია. იმის ცოდ­ნა, რომ ის ახლა ღა­ზა­ში მძე­ვა­ლია, ად­ვი­ლი არ არის – ამას მტერ­საც არ ვუ­სურ­ვებ­დი. თუმ­ცა, სიკ­ვდილ­ზე უკე­თე­სია“ - ამ­ბობს ალო­ნი - ”გამ­ტა­ცებ­ლე­ბი ჰა­მა­სის წევ­რე­ბი არ იყ­ვნენ. ვფიქ­რობ, მხო­ლოდ ღა­ზას მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი უნდა ყო­ფი­ლიყ­ვნენ. ერთ მათ­განს დანა ჰქონ­და. ინ­ბარს და­ე­დევნნენ და მისი და­ჭე­რა მო­ა­ხერ­ხეს. ამ დროს მო­ტო­ციკ­ლით მო­ვი­და კი­დევ ერთი ტე­რო­რის­ტი და მძევ­ლე­ბი წა­იყ­ვა­ნეს.“ (გააგრძელეთ კითხვა)