"ქართულს თუ იცეკვებს ჩემს სტუდიაში ექსკლუზიურად, მოვიყვან..." - ჩერგოლეიშვილ-კვესიტაძის მორიგი დაპირისპირება - კვირის პალიტრა

"ქართულს თუ იცეკვებს ჩემს სტუდიაში ექსკლუზიურად, მოვიყვან..." - ჩერგოლეიშვილ-კვესიტაძის მორიგი დაპირისპირება

"ტა­ბუ­ლას" დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი თა­მარ ჩერ­გო­ლე­იშ­ვი­ლი სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ხში­რად წერს, რომ რიგ ოპო­ზი­ცი­ურ ტე­ლე­ვი­ზი­ებ­ში, მათ შო­რის იმა­ში, რო­მელ­საც და­ვით კე­ზე­რაშ­ვი­ლი აკონ­ტრო­ლებს, გა­და­ცე­მებ­ში სტუმ­რად არ იწ­ვე­ვენ. ტე­ლე­კომ­პა­ნია "ფორ­მუ­ლას“ შემ­დეგ მე­ო­რე ასე­თია „მთა­ვა­რი არხი...“ სა­ვა­რა­უ­დოდ, ჩერ­გო­ლე­იშ­ვი­ლის მხრი­დან ხში­რი კრი­ტი­კა გახ­და მი­ზე­ზი, რომ ეკა კვე­სი­ტა­ძეს მისი მი­სა­მარ­თით, სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში იუ­მორ­ნა­რე­ვი სტა­ტუ­სი და­ე­წე­რა...

კვე­სი­ტა­ძე წერს, რომ მხო­ლოდ იმ შემ­თხვე­ვა­ში და­პა­ტი­ჟებს ჩერ­გო­ლე­იშ­ვილს გა­და­ცე­მა­ში, თუ ის ქარ­თულს ექ­სკლუ­ზი­უ­რად იცეკ­ვებს.

ეკა კვე­სი­ტა­ძე:

"ჩერ­გო­ლე­იშ­ვი­ლი ქარ­თულს თუ იცეკ­ვებს ჩემს სტუ­დი­ა­ში ექ­სკლუ­ზი­უ­რად, მო­ვიყ­ვან. ისე არ მა­ინ­ტე­რე­სებს. ვინ­მემ ურ­ჩი­ეთ, მო­ეშ­ვას ჩემი სტუ­დი­ის კარ­ზე უთავ­მოყ­ვა­რეო ბრა­ხუნს, მისი გან­წი­რუ­ლი კი­ვი­ლი ყო­ველ სამ­შა­ბათს უკვე გა­და­ცე­მა­შიც ის­მის".

კვე­სი­ტა­ძის შე­ფა­სე­ბას, რომ თით­ქოს ჩერ­გო­ლე­იშ­ვი­ლი მისი სტუ­დი­ის კარ­ზე უთავ­მოყ­ვა­როდ აბ­რა­ხუ­ნებს, "ტა­ბუ­ლას“ დამ­ფუძ­ნე­ბელ­მა სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლით უპა­სუ­ხა.

თა­მა­რა ჩერ­გო­ლე­იშ­ვი­ლი:

"ვაუ! ცელი გა­მო­მის­ვა… ოღონდ მე მარ­თლა ვი­ცეკ­ვებ ქარ­თულს მი­შას და კე­ზე­რას პო­ლი­ტი­კურ გვა­მებ­ზე".

p.s. “ორი პო­ლი­ტი­კუ­რი გვა­მი მინ­და”!

ambebi.ge