"რას ნიშნავს უცხოეთის აგენტის ნათესავი"? - რას ამბობს დიმიტრი პესკოვი ალა პუგაჩოვას რუსეთში დაბრუნებაზე - კვირის პალიტრა

"რას ნიშნავს უცხოეთის აგენტის ნათესავი"? - რას ამბობს დიმიტრი პესკოვი ალა პუგაჩოვას რუსეთში დაბრუნებაზე

გა­სულ კვი­რას, ალა პუ­გა­ჩო­ვა რუ­სეთ­ში დაბ­რუნ­და. რა მიზ­ნით ჩა­ვი­და სამ­შობ­ლო­ში პრი­მა­დო­ნა ამ დრო­ის­თვის უც­ნო­ბია. ცნო­ბი­ლია, რომ ალამ, რო­მე­ლიც უკ­რა­ი­ნა­ში ომის და­წყე­ბის შემ­დეგ ის­რა­ელ­ში ცხოვ­რობ­და, ის­რა­ე­ლი­სა და ღა­ზის კონ­ფლიქ­ტის და­წყე­ბის შემ­დეგ შვი­ლე­ბი კვიპ­როს­ში წა­იყ­ვა­ნა.

ამ­ჟა­მად ევ­რო­ტურ­ნე აქვს პუ­გა­ჩო­ვას მე­უღ­ლეს, მაქ­სიმ გალ­კინს, რო­მე­ლიც რუ­სეთ­ში "უცხო­ე­თის აგენ­ტად" არის გა­მო­ცხა­დე­ბუ­ლი.

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ პუ­გა­ჩო­ვას რუ­სეთ­ში დაბ­რუ­ნე­ბის შემ­დეგ, კრემ­ლის პო­ლი­ტი­კის ზო­გი­ერ­თი მხარ­დამ­ჭე­რი მის და­კა­ვე­ბას ითხოვ­და, სა­უბ­რობ­დნენ იმა­ზე, რომ "უცხო­ე­თის აგენ­ტის ახ­ლო­ბე­ლია".

რუ­სე­თის პრე­ზი­დენ­ტის პრესმდი­ვან­მა დი­მიტ­რი პეს­კოვ­მა, კო­მენ­ტა­რი გა­ა­კე­თა ომის დროს ქვეყ­ნი­დან წა­სუ­ლი რუ­სე­ბის სამ­შობ­ლო­ში დაბ­რუ­ნე­ბა­ზე. მათ შო­რის ისა­უბ­რა ალა პუ­გა­ჩო­ვა­ზეც.

დი­მიტ­რი პეს­კო­ვი:

- რას ნიშ­ნავს "უცხო­ე­თის აგენ­ტის ნა­თე­სა­ვი“? არ არ­სე­ბობს ასე­თი ტერ­მი­ნი. რუ­სე­თის მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი მი­ემ­გზავ­რე­ბი­ან სხვა ქვეყ­ნებ­ში, მუ­შა­ო­ბენ, ბრუნ­დე­ბი­ან რუ­სეთ­ში და შემ­დეგ ისევ ტო­ვე­ბენ. ეს მუდ­მი­ვი პრო­ცე­სია, ეს ხდე­ბა მსოფ­ლი­ოს ყვე­ლა ქვე­ყა­ნა­ში და ბუ­ნებ­რი­ვია, რუ­სე­თის ნე­ბის­მი­ე­რი მო­ქა­ლა­ქე - პა­ტივ­სა­ცე­მი, კა­ნონ­მორ­ჩი­ლი რუ­სე­თის მო­ქა­ლა­ქე, ყო­ველ­თვის თა­ვი­სუფ­ლად ბრუნ­დე­ბა თა­ვის სამ­შობ­ლო­ში, რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ა­ში და ასე­ვე თა­ვი­სუფ­ლად ტო­ვებს მას სხვა­დას­ხვა მიზ­ნით, იქ­ნე­ბა ეს ტუ­რის­ტუ­ლი მი­ზა­ნი, თუ სხვა­გან გარ­კვე­უ­ლი დრო­ის გან­მავ­ლო­ბა­ში ცხოვ­რე­ბის სურ­ვი­ლი და ა.შ“, - გა­ნუ­ცხა­და პეს­კოვ­მა ჟურ­ნა­ლის­ტებს. იხილეთ სრულად