ანჯელინა ჯოლის მამამ ქალიშვილი ღაზის სექტორის მხარდამჭერი განცხადებების გამო გააკრიტიკა - "იმედგაცრუებული ვარ, რომ ჩემს შვილს, ისევე როგორც ბევრს, არ ესმის..." - კვირის პალიტრა

ანჯელინა ჯოლის მამამ ქალიშვილი ღაზის სექტორის მხარდამჭერი განცხადებების გამო გააკრიტიკა - "იმედგაცრუებული ვარ, რომ ჩემს შვილს, ისევე როგორც ბევრს, არ ესმის..."

ჰო­ლი­ვუ­დის მსა­ხი­ობ­მა, ან­ჯე­ლი­ნა ჯო­ლის მა­მამ ჯონ ვო­იტ­მა პი­რად ბლოგ­ზე გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბულ ვი­დე­ო­ში ის­რა­ელ - "ჰა­მა­სის" ომზე ქა­ლიშ­ვი­ლის პო­ზი­ცია დაგ­მო. მან ან­ჯე­ლი­ნას "ინ­სტაგ­რამ­ზე" გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბულ ღა­ზის სექ­ტო­რის მხარ­დამ­ჭერ პოსტს "სრუ­ლი სი­სუ­ლე­ლე“ უწო­და.

"ძა­ლი­ან იმედ­გაც­რუ­ე­ბუ­ლი ვარ, რომ ჩემს ქა­ლიშ­ვილს, ისე­ვე რო­გორც ბევ­რს, არ ეს­მის ღვთის ჭეშ­მა­რი­ტე­ბის შე­სა­ხებ. ეს შე­ე­ხე­ბა ღვთის მი­წის, ებ­რა­ელ­თა მი­წის ის­ტო­რი­ის გა­ნად­გუ­რე­ბას. ის­რა­ე­ლის არ­მი­ამ უნდა და­იც­ვას თა­ვი­სი მიწა და ხალ­ხი", - ამ­ბობს ვო­ი­ტი.

მან დას­ძი­ნა, რომ "ჰა­მა­სის" გეგ­მაა მსოფ­ლი­ომ იფიქ­როს, რომ ის­რა­ე­ლი პა­ლეს­ტი­ნელ ბავ­შვებს კლავს. თუმ­ცა, მისი თქმით, ის­რა­ე­ლი მხო­ლოდ თა­ვის ტე­რი­ტო­რი­ებს იცავს.

"ის­რა­ე­ლის ხალ­ხი ზრუ­ნავს ადა­მი­ა­ნებ­ზე. მათ უყ­ვართ, ზრუ­ნა­ვენ... აკე­თე­ბენ იმას, რა­საც ეს ცხო­ვე­ლე­ბი ვერ ხვდე­ბი­ან. სა­მარ­თლი­ა­ნო­ბა გა­ი­მარ­ჯვებს", - დას­ძი­ნა ვო­იტ­მა. (გააგრძელეთ კითხვა)